top
logo

Hjärtstartare

Klicka på bilden för mer info

om klubbens hjärtstartare.

Den är placerad i vaktlokalen

icon Hjärtstartare


feed-image RSS
Höstmöte kl 19:00 23/11 2017 Skriv ut


Höstmöte!


Välkommen till Klubbhuset torsdagen den 23 november kl. 19.00

 

Klubben har enligt stadgarna två allmänna möten dit alla medlemmar är välkomna.
Det beslutande årsmötet äger rum på vårvintern och till det kan man skriva motioner
om klubbens verksamhet. På årsmötet väljs också ny styrelse.

Det andra mötet är Höstmötet, där styrelse och kommittéer rapporterar om det
pågående klubbarbetet och där beslut fattas om nästa års budget och avgifter.


Välkommen att göra din röst hörd. Som vanligt bjuder vi på kaffe med dopp!

 

Dagordning:
1 Mötets öppnande
2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
3 Frågan om mötet är i behörig ordning utlyst
4 Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet
5 Fastställande av dagordning
6 Redogörelse för den löpande verksamheten
7 Fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt avgifter för kommande räkenskapsår
8 Övriga frågor
9 Mötets avslutning

 

Ladda gärna ner Budget- och investeringsprogram för verksamhetsåret 2018:

 icon Höstmöte 2017

Senast uppdaterad 2017-11-17 01:44
 
Vattnet på hamnplanen stängs av måndag den 30/10 Skriv ut

På grund av frysrisken stängs vattnet av på hamnplanen från och med måndag den 30/10.

Vatten finns att hämta utanför hamnkontoret och på sidan av pumphuset vid spolplattan (mot verkstadsboden).

 

Hamnkommitten

Senast uppdaterad 2017-10-30 00:11
 
Sjösättning 2018 Skriv ut

Turordningen vid sjösättning 2018 är beroende på vilken torrsättningstid du valt, en tidig torrsättning medför en sen sjösättning.


Torrsättning 23/9,24/9,26/9 & 30/9 kommer att sjösätta V19 12-13/5 2018

Torrsättning 1/10,3/10,5/10 & 7/10 kommer att sjösätta V18 5-6/5 2018

Torrsättning 8/10,10/10,12/10 & 14/10 kommer att sjösätta V17 28-29/4 2018

Torrsättning 15/10,17/10,19/10,21/10 & 22/10 kommer att sjösätta V16 21-22/4 2018


Med vänliga hälsningar
Hamnkommittén

Senast uppdaterad 2017-10-30 00:14
 
Båtar med egen upptagning och trailerbåtar Skriv ut


OBS Viktigt!!!

 

Eftersom byggarbeten kommer att ske i hamnen denna vinter måste båtar med egen upptagning  (gäller även trailer båtar)  lämna hamnen i god tid innan den 1/11- 2017 V44.

 

Hamnkaptenen

Senast uppdaterad 2017-09-11 16:03
 
Öppettider på hamnkontoret Skriv ut

OBS!  Ändrade öppettider på Hamnkontoret


Tisdag 9-12,Torsdag 14-19


Ni kontaktar enklast hamnkontoret via e-mejl:

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Senast uppdaterad 2017-10-30 00:00
 
VBK Väder Skriv ut

VBK:s egen väderstation

Senast uppdaterad 2016-01-13 15:53
Läs mer...
 
Nödraketer Skriv ut

Information gällande Nödraketer!

Nödraketer eller andra explosiva artiklar får under inga omständigheter lämnas till klubbens Miljömaja eller i återvinning/sopcontainrar då dessa utgör en stor säkerhetsrisk.

Mer Information hur du går tillväga för att bli av med Nödraketer finns här:

http://atervinningsbar.se/explosiva-varor/nodraket/

http://www.pakryss.se/utgangna-raketer/

Senast uppdaterad 2015-01-08 21:02
 
Sopcontainer Skriv ut

Gällande klubbens sopcontainer så får endast båtrelaterade sopor kastas i denna.

Vi ber er att inte slänga sopor hemifrån i båtklubbens container.

 

Senast uppdaterad 2015-01-08 21:01
 
img_0430.jpg

bottom
top

Seglingsnyheter


bottom