top
logo

Hjärtstartare

Klicka på bilden för mer info

om klubbens hjärtstartare.

Den är placerad i vaktlokalen

icon Hjärtstartare


feed-image RSS
Torrsättningsinfo
Torrsättningsinfo Skriv ut

Torrsättningsinformation

Informationen nedan gäller i huvudsak de båtar som tas upp i klubbens regi.

Tar du upp båten själv så får båten endast renspolas på klubben spolplatta

OBS! inga rengöringsmedel får användas på spolplattan då dessa skadar vårt reningssystem! 

 

VBK:s föreskrifter och regler för uppallning av båtar på hamnplanen finner ni här:

Särksilda krav för upallning av segelbåt med mast på land finner ni här:

Vid uppställning av segelbåtar rekommenderas att vagga används, ställs båten upp med stöttor skall stöttorna säkras med kraftiga spännband både längs och tvärskepps.

 • För segelbåtar under 9 meter krävs vagga + 1 par stöttor av typen Tyresö, Sequip eller liknande, alternativt 3 par stöttor.
 • För segelbåtar över 9 meter krävs vagga + 2 par stöttor av typen Tyresö, Sequip eller liknande alternativt  4 par stöttor

 

För att underlätta samarbetet vid upptagning med klubbens Subliftar, beakta följande:

 • Du svarar själv för placeringen av Subliftens lyftband så att de inte skadar din båt.
 • Fäst en ca 5 meters lina i för och akter för att kunna förtöja och "styra" båten in i subliften.
 • Inu drev och utombordsmotorer tiltas upp före torrsättning, detta förenklar avsevär körningen av subliften vid uppallningen.
 • Båten skall i god tid innan torrsättningen och i väntan på turordningen befinna sig i närheten av upptagningsrampen.
 • Följ noga klubbens regler för upallningsmaterial för mer information läs dokumenten i länkarna ovan.
 • Se till att du har bockar, vaggor och pallningsvirke i ordning i god tid, lossa sidostöttor och justeringar för att förenkla upallningen.
 • Öppna segelbåtvaggans främre korsstag
 • Pallningsmaterialen och pressingen skall vara märkt med ditt medlemsnummer (5 siffror) innan du lämnar hamnområdet upptagningsdagen.
 • OBS! Inga vaggor, bockar eller annat pallningsvirke får placeras framför redan upptagna båtar.
 • Ta bort förtöjningslinor och annat material vid bryggplatsen helst samma som båten torsätts. Annars glömmer du det lätt. Efter den 31/10 tar vi in dina förtöjningslinorna och du får senare lösa ut dem.
 • Endast fyrhjuliga vagnar får användas för transport av bockar, vaggor mm.
 • Har du en jolle i hamnen skall den senast 31/10 vara hemtagen eller placerad under din båt.
 • OBS! Båten får endast renspolas på spolplattan. Enskild spolning av båten med slang eller högtryckssruta är inte tillåtet på upplagsområdet.
 • Spillolja skall tömmas i därför avsett rum vid norra änden av masthuset.
 • Glykol för konservering av motorer skall uppsamlas och tömmas i särskilt kärl vid "miljömajan".
 • Ev. mast skall läggas in i masthuset senast en vecka efter avmastningen. Masten skall vara märkt med ditt medlemsnummer nära mastfoten.
 • De båtägare som inte följer turordningen vid torrsättningen rikerar att , som finns anslagen på anslagstavlan i korridoren utanför expeditionen.

Väl mött till en trevlig upptagningsdag!

 

Här följer några punkter som Du bör beakta när din båt ligger på land:

 • Ditt pallningsmaterial skall senast den 1/11 vara hämtat från skogen och placerat vid båten. Kvarvarande virke eldas.
 • Du som bygger heltäckande"hus" kring båten - se till att ditt medlemsnummer finns anbringat så att det är läsbart utifrån utan att presenning måste lossas eller lyftas.
 • Täckningen får skjuta utanför båten max 30 cm på varje sida. Du som har för bred ställning, ändra detta innan du reser den. Täckningen får inte surras i stöttorna.
 • Endast elkablar av godkänd typ och försedda med skyddsjord får användas. Elkablarna måste dras ur eldosorna omedelbart efter avslutat arbete.
 • Tänk på brandfaran!
  • Anslutna el-element/kupévärmare får inte lämnas utan tillsyn i båten.
  • Det är inte tillåtet att använda bränsledrivna värmare (gasol, bensin, diesel etc.) i båten.
  • Det är inte tillåtet att arbeta med öppen låga på upplagsplatsen
 • Städa alltid under och omkring din båt innan du går för dagen.
 • Bilar får inte köras eller parkeras på hamnplanen utan särskilt tillstånd från hamnkapten.
 • Var vaksam mot tjuvar även på land. Ta hem det som är värdefullt i båten. 
Senast uppdaterad 2013-09-11 22:28
 


dsc_0165_small.jpg

bottom
top

Seglingsnyheter


bottom