Toppmeny

NYHETER

Funderar du på hur du ska bli av med din gamla uttjänta båt?

Nu finns möjligheten att kostnadsfritt lämna båtvrak till skrotning och det gäller såväl privatpersoner som företag. Båtar upp till tre ton kan till och med den 31 december i år eller så länge bidraget från Havs och Vattenmyndigheten räcker, lämnas för skrotning och återvinning till Båtskroten Sverige AB.

Tack vare en skrotningspremie från Havs- och vattenmyndigheten kan vi erbjuda denna service i samarbete med Sweboat och Stena Recycling AB, och tillsammans kallar vi oss Båtretur. I kampanjen medverkar även Svenska Båtunionen.

Om du inte själv kan transportera din båt till oss, kan vi mot ersättning frakta den åt dig. Krävs sanering av båten får båtägaren bekosta denna. Båtskrotningspremien är till för att uppmuntra båtägare att ta hand om sina båtvrak istället för att lämna dem i naturen.

Erbjudandet gäller från och med att Havs och vattenmyndighetens beslut vunnit laga kraft och så länge beviljade medel (2 mkr) räcker, dock senast till 31 december. Båtskroten Sverige AB förbehåller sig rätten att avböja skrotning då dessa förutsättningar inte uppfyllts.

För mer information hör av er till:
 eller 0771-80 81 81
www.batretur.se

Läs även mer här: 

http://batskroten.se/skrotningspremie-2018/

Viggbyholms Båtklubb

Hamnvägen 1, 183 75 Täby

 

Tel: 08-756 32 08