NYHETER

Coronavirus covid-19

Till alla medlemmar!

 

Styrelsen följer noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det nationella läget, vi kommer att göra riskbedömningar för VBKs verksamhet och kommer även vidta åtgärder om så behövs.
Alla sammankomster som medlemsmöten, kursverksamhet och andra aktiviteter inom klubben kan komma att påverkas.


Ny information kommer publiceras på hemsidan och i viktiga ärenden även skickas ut via mejl.

Lars Lundbladh
Ordförande
Viggbyholms båtklubb

 

 

Hamnkontoret

Kontaktuppgifter till hamnkontoret

E-post:

Telefon- och öppettider:

Måndagar 13.00 - 16.00 apr-okt
Tisdagar       9:00 - 12:00
Torsdagar 14:00 - 19:00 

Telefon:    08-756 32 08

Besöks- och postadress:

Viggbyholms båtklubb

Hamnvägen 1
183 57 Täby   

FaceBook

Viggbyholms Båtklubb

Hamnvägen 1, 183 57 Täby

 

Tel: 08-756 32 08