Toppmeny

NYHETER

Båttrafiken leds om vid Lidingöbroarna

Ändring av farled för sjötrafik vid Lidingöbroarna

Arbeten med den nya bron, Lilla Lidingöbron, pågår över hela sträckan mellan Ropsten och Lidingö.
I takt med att gjutningsarbetet med brospannen avancerar behöver passagen för båttrafiken genom
arbetsområdet justeras.

Under veckan 5-9 oktober flyttas farleden något västerut jämfört med den nu gällande. Man behöver
fortsatt passera med en viss vinkel vid arbetsområdet men i mindre omfattning, eftersom passagen
flyttas närmare bågspannet. Markeringar i vattnet guidar båtar genom passagen och gula avlysningsbojar
markerar var det är förbjudet att passera.

Denna farled beräknas gälla fram till årsskiftet.         

Lidingöbro.JPG


Av säkerhetsskäl gäller fortsatt den sänkta maxfarten 5 knop. Vi ber dig båtförare att ta det extra
försiktigt förbi broarbetet för att undvika vågsvall och kollision med arbetet.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post:  eller vårt
kundcenter, telefon 08-731 33 03.

Följ gärna projektet via vår webbplats: https://www.google.com/url?q=http://www.lidingo.se/lillalidingobron&source=gmail&ust=1604128599333000&usg=AFQjCNEh5WcrhkOtgWj5Osols1iuQ4sYvg">www.lidingo.se/lillalidingobron

Med vänlig hälsning

Jan Werner och Alexander Ahne
Projektledare för Lilla Lidingöbron

 

 

Hamnkontoret

Kontaktuppgifter till hamnkontoret

E-post:

Telefon- och öppettider:

Måndagar 13.00 - 16.00 apr-okt
Tisdagar       9:00 - 12:00
Torsdagar 14:00 - 19:00 

Telefon:    08-756 32 08

Besöks- och postadress:

Viggbyholms båtklubb

Hamnvägen 1
183 57 Täby   

Viggbyholms Båtklubb

Hamnvägen 1, 183 57 Täby

 

Tel: 08-756 32 08