Toppmeny

Styrelsen kontakt

                  Styrelsen

     
Lasse Lundbladh  Roger Nilsson  Thomas Jeppsson

Lars Lundbladh

Ordförande

 

Roger Nilsson

Vice ordförande

Thomas Jeppsson

Kassör

Jeanette  Niclas Antonsson   Markus Tollefors

Jeanette Isaksson Lundroth

Sekreterare

Niclas Antonsson

Sammankallande 

Hamnkommittén

Markus Tollefors

Juniorsektionen

 Bjrn Bu beskuren

 

Ulf Svensson 

Björn Buö

Vice kassör

Hemsideansvarig

 
 

Ulf Svensson

Hamnkommittén

Suppleanter    
 Kjell Bergman  Erik Eken VBK  Carina Norberg

Kjell Bergman

Hamnkommittén

 

Erik Eken

Hamnkommittén

Carina Norberg

Utbildning/Information

 

            Styrelsen                         

            Viggbyholms båtklubb

            Hamnvägen 1

            183 57 Täby

           

            Du kan också skicka e-post till en enskild styrelsemedlem med adressen:

            

 

 

 

 

Viggbyholms Båtklubb

Hamnvägen 1, 183 75 Täby

 

Tel: 08-756 32 08