NYHETER

Portnet VBKs medlemsportal

Under de närmsta dagarna kommer du som medlem att få ett medelande via sms och mejl om att ansluta dig till vår medlemsportal Portnet. 

Portnet tillhandhålls av vår systemleverantör Portlux och är en koppling till vår redan befintliga medlemsregister där alla uppgifter om dina avtal och fakturor är samlade.

Anslutningen är frivillig men det kommer att underlätta för dig att kunna ta del av information vad gäller dina avtal och fakturor. Under nästa år kommer dessutom fler funktioner att finnas tillgängliga bland annat är vår förhoppning att du skall kunna boka torrsättningen genom Portnet, då kommer det för dig som har vinterplats att vara obligatoriskt att ansluta sig.

Bakgrunden är att för något år sedan lämnades en motion in till årsmötet, motionen som bifölls gick ut på att klubben bör minska kostnaderna för utskick av fakturor och liknade information. 

Ökade hanterings- och portokostnader gör att vi redan under 2021 kommer att sluta skicka ut alla fakturor, vaktbrev mm. via vanlig postgång. Denna inforamation kommer istället fortsättningsvis att skickas ut via mejl och/eller sms, alla medlemmar kommer även att få möjligheten att överblicka information, kontrollera sina vaktbokningar, fakturor med mera via Portnet/medlemsportalen över internet. 

Det är därför viktigt att du redan nu uppdaterar din mejladress, mobiltelefonnummer mm. i Portnet så att du är förberedd inför nästa år.


Nedan är en bild från inloggningssidan.Styrelsen


Hamnkontoret

Kontaktuppgifter till hamnkontoret

E-post:

Telefon- och öppettider:

Måndagar 13.00 - 16.00 apr-okt
Tisdagar       9:00 - 12:00
Torsdagar 14:00 - 19:00 

Telefon:    08-756 32 08

Besöks- och postadress:

Viggbyholms båtklubb

Hamnvägen 1
183 57 Täby   

FaceBook

Viggbyholms Båtklubb

Hamnvägen 1, 183 57 Täby

 

Tel: 08-756 32 08