Kort om VBK

  • Viggbyholms Båtklubb (VBK) bildades 1947 och har idag cirka 1700 medlemmar med 1000 båtar. 
  • Hamnanläggningen vid Stora Värtan drivs av VBK och arrenderas av Täby kommun. 
  • Vår klubbholme heter Furholmen och ligger söder om Östra Lagnö.
  • VBK är en ideell förening och via Södra Roslagens Båtförbund (SRBF) ansluten till Svenska Båtunionen (SBU).

Viggbyholms Båtklubb

Hamnvägen 1, 183 57 Täby

 

Tel: 08-756 32 08