Toppmeny

Ordförande har ordet nr 3 2021

Lasse Lundbladh

Nu har en ny båtsäsong börjat!

Först och främst vill jag passa på att varmt välkomna vår nya medarbetare på hamnkontoret Anders Reuter till VBK. Anders tar över efter Mikael Dudas, som på egen begäran slutade i somras och nu har flyttat till Öland. Mer om Anders finns att läsa på annan plats i Vimpeln. Välkommen!

För många är hösten slutet på båtsäsongen men för andra har den precis börjat. När båten är uppe på land är det hög tid att starta olika förbättringsprojekt inför kommande säsong. Själv proriterar jag i första hand båtens funktion och säkerhet, att något slutar fungera under sommaren kan förvisso alltid hända men med ett bra underhåll under vintern förbättrar chanserna att större problem kan undvikas. Ett exempel är att alla båtägare som har en båt med motor bör titta över sina bränslesystem. Gamla bränsleslangar bör bytas ut med jämna mellanrum och i och med att vi nu fått nya miljöbränslen som E10 och HVO kan gummidetaljer i bränslesystemet vara en svag länk. Slangen kan vi värsta fall lösas upp eller spricka om den inte är av rätt typ. Nya slangar för fast installation skall vara brandtåliga och bör alltid uppfylla ISO standarden 7840, dessutom skall de vara specificerade för att tåla Etanol E10 och biobränsle så kolla noga vilken slang du köper om du skall byta slang.

Ett annat exempel är gasolslangar som är en färskvara och har en datumstämpel, en fem år gammal slang bör alltid bytas ut, ett tips är att göra böj-testet inför varje säsong. Om du böjer slangen och ser att den krackelerat eller har sprickor så bör den snarast bytas ut. Så sätt igång och förbättra båten, det har du igen nästa säsong.

Att miljön i våra hav är i fokus är ingen nyhet. VBK har sedan länge sett till att följa myndigheternas krav t ex har vi anlagt en spolplatta med en avancerad reningsanläggning för att undvika att förorena vår hamnplan eller det avloppsvatten som lämnar klubben. Sedan många år är tillsatsen av vissa miljögifter förbjudna i våra bottenfärger, men trots detta finns det båtar som målats för länge sedan som fortfarande läcker ut otillåtna mängder miljögifter som kan vara farliga för natur och människor.

 För komma till rätta med problemet har vi nu, via Täby kommuns miljökontor, fått i uppdrag att lämna in en plan för hur VBK:s båtägare skall sanera båtar där miljögiftet TBT (Tributyltenn) förekommer. TBT anses förövrigt som ett av de giftigaste ämnena som människan framställt. Konkret innebär detta att vi är tvingade att redovisa alla båtars bottenfärg samt mäta och analysera bottenfärger på alla äldre båtar som är tillverkade före 1996 och redovisa resultatet till myndigheterna. Vi kommer att starta detta arbete redan under hösten samt sätta en åtgärdsplan som i slutändan innebär att inga båtar med TBT får finnas inom VBK:s hamnområde. Båtar med TBT kan saneras genom t ex renskrapning eller blästring men det är ytterst viktigt att avfallet tas om hand och skickas på destruktion. Mer information kommer!

Nu när vårt stora byggprojekt är i hamn och samtliga fasta bryggor, förutom piren, bytts ut till flytbryggor med Y-bommar och försetts med nya eluttag och belysning, har nu turen kommit till piren. Vi kommer därför under vintern starta ett projekt med att byta ut belysningsstolpar och eluttag på piren så att standarden och säkerheten blir lika bra där som på våra nya bryggor. Pengarna hade vi hoppats kunna få från kommunen, men det ser kärvt ut så vi får förmodligen ta det från vår egen kassa. Information om detta och mycket annat kommer på vårt höstmöte som vi hoppas, om inga nya Covidrestriktioner kommer, kan hållas live i klubbhuset.

Vi ses!
Lars Lundbladh, Ordförande Viggbyholms båtklubb

Viggbyholms Båtklubb

Hamnvägen 1, 183 57 Täby

 

Tel: 08-756 32 08

Vi använder Cookies
Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa av dem är väsentliga för webbplatsens funktion, medan andra hjälper oss att förbättra denna webbplats och användarupplevelsen (spårningscookies). Du kan själv bestämma om du vill tillåta cookies eller inte. Observera att om du avvisar dem kanske du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen.