Toppmeny

Ordförande har ordet nr 4 2019

 Lasse Lundbladh

 

Trendbrott?

2019 går mot sitt slut och jag hoppas att ni liksom jag hann med att tillbringa flera minnesvärda stunder på sjön. Tillsammans med mina närmaste hann jag med att både besöka Englands kanaler och tillbringa en hel del tid i Stockholms skärgård och inte minst på vår fina klubbholme.  
Att ha båt som en hobby och kanske även som en livsstil är det som förenar medlemmarna i en båtklubb. Det är därför extra roligt att vi de senaste åren kan se ett litet trendbrott i vår klubb, framförallt är det många nya medlemmar som i positiva ordalag påtalar både hur klubben drivs och den goda ordning som råder. 
Jag tycker mig även se att fler medlemmar, nya som gamla, engagerar sig i klubbens arbete och även deltar på olika möten och evenemang som klubben anordnar. På våra klubbmöten är det fler deltagare än på många år, viket inte minst visade sig på höstmötet som i år hade 50-talet deltagare. Även klubbens midsommarfirande på Furholmen och Hamnens dag samlade många nya såväl som gamla medlemmar. Vi får hoppas denna trend håller i sig. 
Samtidigt har vi ett ständigt behov av att fler medlemmar engagerar sig i klubbens arbete, allt från förmän och subliftförare som behövs vid vår sjö- och torrsättning, till hjälp vid öppning och stängning av vår klubbholme, midsommarfirande mm. Om det är någon medlem som kan tänka sig att hjälpa till i klubbens arbete är ni givetvis välkomna att anmäla intresse, helst via mejl till: 

Hamnkommittén har under hösten lagt ned ett stort arbete för att flytta båtar till nya platser i hamnen. Det är inget lätt arbete och har krävt många timmar både i planeringsarbetet, men även i våra IT-system för att flytta båtarnas förtöjningsplatser, avtal mm. Med anledning av detta vill jag återigen påminna om att många båtägare nu till våren kommer att få en ny placering i hamnen. Detta gäller alla som har bryggplats i hamnen även de som ligger på piren. Vi hoppas givetvis att allt går planenligt och smidigt, men är det något ni upptäcker eller vill fråga om, så kontakta Hamnkommittén på mejladress .

Det är många som undrar vad som skall hända på piren och om vi kommer att göra förändringar även där. Min förhoppning är att vi inom en snar framtid kommer att kunna presentera en plan för piren och hur den skall kunna förbättras.  Vi för positiva diskussioner med Täby Kommun där vi gemensamt försöker hitta lösningar på förbättringar både vad det gäller pirens skick, förtöjningar och el-försörjningen som idag är bristfällig. 

Till sist vill jag och styrelsen tacka för det gångna året och önska er alla en
God Jul & Gott nytt år!

Lars Lundbladh

Ordförande Viggbyholms båtklubb

Ordförande har ordet nr 3 2019

 Lasse Lundbladh

 

Höstbestyr

Hoppas ni alla haft en härlig båtsommar och hunnit åka mycket båt.  I hamnen och på klubbholmen har höstaktiviteterna redan påbörjats, helgen den 7-8 september träffades ett glatt gäng på ”Furis” för att förbereda klubbholmen inför vintern, med allt vad det innebär, vi hann också med att städa upp de sista vindfällda träden efter vinterstormen Alfrida och nu finns ett bra lager med ved till bastun. Jag vill givetvis tacka alla som hjälper till att hålla igång vår klubbholme, den är verkligen uppskattad av alla besökare. 

Nu har årets båtupptagning dragit igång med allt vad detta innebär. Tänk på att båtmotortjuvarna är igång under hösten och polisen menar att det egentligen inte finns något lås, märkning eller spårsändare som ger ett tillräckligt skydd. Det största skyddet är ni medlemmar som är närvarande och rör er kring våra båtar. VBK har vaktgång året runt, men jag ber er alla att hålla extra koll både på din egen och din grannes båt och framförallt titta till din båt ofta även på vintern och håll koll på din pallning. Rapportera alla misstänkta iakttagelser till Hamnkontoret, det kan vara så att personer åker runt för att rekognoscera inför framtida stölder och det vill vi gärna få reda på. Blir du av med något så vill vi få en rapport snarast.  I huvudsak är det större utombordsmotorer som tjuvarna är ute efter men det stjäls annat också, bäst är givetvis att lyfta av motorn eller montera av underunderhuset. Hör gärna av dig om du har något förslag på hur vi kan förbättra säkerheten i och kring klubben.

I dagarna har vi haft det första uppstartsmötet inför nästa fas av bryggprojektet.  Fram till våren 2020 kommer B-, C- och D-bryggorna att rivas och bytas ut mot nya flytbryggor med y-bommar. Vi har haft en del diskussioner med både kommunen och leverantören om de bryggor som levererades till E och F och där finns en del brister som kommer att åtgärdas på garantin. Bland annat finns brister med belysning, grindar och landgångar på de nya bryggorna, vår förhoppning är att detta nu skall rättas till. Samtidigt har vi gjort vissa tilläggsbeställningar för att säkerställa en bättre leverans denna vinter.

På Höstmötet som hålls den 14 november kommer budgeten att presenteras och som vi tidigare annonserat kommer styrelsen att föreslå en förändring av debiteringen för sommarplatserna.Förslaget innebär att nuvarande system med debitering av båtens storlek ändras till båtplatsens storlek, båtplatsens storlek baseras på den största båt som kan läggas på just den platsen. På detta vis kommer vi att kunna beräkna intäkterna bättre och även förenkla utdelningen av nya båtplatser.

Jag hälsar alla välkomna till höstmötet!

Lars Lundbladh
Ordförande

 

 

 

Ordförande har ordet nr 1 2019

 

 Lasse Lundbladh

 

Planeringstider 

 Under vintern har en del förändrats i hamnen, de nya bryggorna med Y-bommar är utlagda och i och med detta

kommer många båtägare att få flytta till en ny plats i hamnen. Vi har även fått in ytterligare en ny brygga,

som ligger mellan den gamla F-bryggan och piren. E-bryggan har därför fått flytta lite längre norrut så att seglings-

rännorna mellan bryggorna skall räcka till. Vi räknar med att få in ca 100 båtar till i hamnen när ombyggnaden är

helt klar 2020.

I skrivande stund pågår ett omfattande planeringsarbete med att inventera befintliga båtplatser och utreda

behovet av nya båtplatser och dess storlekar. Vi tittar även på hur vi kan utnyttja hamnen på bästa sätt genom att

flytta båtar inom hamnen. För att belägga alla bryggplatser i hamnen kommer flera av dem som står i båtplatskön

att få erbjudande om en plats. För våra båtägare innebär det rätt stor förändring mot idag. Vi vädjar därför till alla 

båtägare med båtplats i hamnen att ha lite tålamod och ber även alla båtägare att hålla koll på information om nya

bryggplatser, detta kommer att informeras om på hemsidan och i Hamnkontorets korridor samt via mejl. Innan

sjösättningen startar skall allt vara klart, senast den 10 april räknar vi med att all information om de som fått nya

båtplatser finns tillgänglig.

Som ni förstår är detta ett omfattande arbete, framförallt att se över klubbens båtbestånd och samtidigt titta på de

båtar som står i kö för båtplats. De storlekar på båtplatser vi har idag är ett arv från 1970-talet då hamnen byggdes,

och vi behöver även titta in i kristallkulan och skapa oss en bild av hur framtiden kommer att se ut. Ett mål för att

kunna få så bra utnyttjande som möjligt av ytan i hamnen har hittills varit att försöka hitta optimal matchning

mellan platsens och båtens storlek. Detta innebär att när en plats blir ledig så letar vi i båtplatskön efter en båt som

passar så bra som möjligt till den lediga platsen. Ett sätt att förenkla detta arbete är att erbjuda en större plats än

vad som krävs för den aktuella båten. Då skulle utdelningen av platser gå snabbare än om vi måste hitta en plats

som matchar den köande båten. Nackdelen är att dagens avgiftssystem i princip inte tillåter att vi lägger en mindre

båt på en plats som egentligen är avsedd för en större båt. Vi skulle kunna göra detta men då skulle klubbens intäkter

sjunka och vi skulle på sikt bli tvingade att höja kvadratmeterpriset för samtliga båtplatser. Styrelsen tittar därför på ett

förslag där medlemmarna istället betalar för platsens yta. Det vill säga platsen bredd och Y-bommens längd. På så vis

kan vi, förutsatt att medlemmen är villig att betala för denna, dela ut en något större plats än vad båten egentligen

behöver. De som står i kö skulle då kunna få sin plats snabbare och vi skulle kunna få en ännu bättre beläggning i

hamnen. Förslaget kommer att presenteras för er på nästa höstmöte och om ett beslut kan fattas så kommer de nya

reglerna att gälla från och med nästa år dvs 2020.

För våra juniorer är det bråda tider, sommarens seglarskola och träningsverksamhet planeras för fullt. Jag vill

samtidigt tacka alla som jobbar med vår juniorverksamhet, ni gör ett fantastiskt jobb med att få ut våra ungdomar

på Stora Värtans fina segelvatten. Är ni intresserade av juniorverksamheten, så håll koll på hemsidans 

Junior-avdelning under våren.

Om det skulle vara någon av er som känner att ni har möjlighet och gärna vill hjälpa till och delta i klubbens arbete är

ni alltid välkomna att höra av er till Hamnkontor eller styrelse. Vi behöver alltid hjälpande händer i stort som smått.

Till slut vill jag önska alla medlemmar hjärtligt välkomna till årsmötet den 14 mars.

Vi ses!

Lars Lundbladh,

Ordförande

Viggbyholms båtklubb

 

Ordförande har ordet nr 2 2019

 Lasse Lundbladh

 

Ny båtsäsong i sikte – och vi behöver er medlemmar!

I dagarna har vi klarat av vårens sjösättning och det gick på det hela taget smidigt. Våra hamnkaptener, förmän och subliftförare fick allt att flyta på så båtarna kom i sjön i god ordning.  Under sjösättningen höll seglarskolan öppet i fiket och det har enligt uppgift gått mycket bra, överskottet går givetvis till vår juniorsektion, de behöver all hjälp de kan få så vi kan hålla följebåtar och utombordsmotorer i ett bra skick.
Det är roligt att se att vår seglarskola, som jag vill påstå är en av Stockholms största, i år liksom de senaste åren är fylld till bredden.  Flera ungdomar står i kö för en plats, men tyvärr saknas ledare för att kunna utöka verksamheten ytterligare just nu.  Hör gärna av er om ni vill engagera er i juniorsektionen, som förälder, instruktör eller tränare. 

Mejla till: 

 
Det är inte bara juniorsektionen som söker fler aktiva bland våra medlemmar, vi behöver hjälp på flera håll i klubben. Vårens mejlutskick om hjälp att flytta Y-bommar gav resultat och vi fick så många intresserade att vi kunde starta fler projekt samma dag. Det blev både flytt av Y-bommar och byte av trallvirke på altanen utanför klubbhuset, en trevlig dag i god VBK-anda. Jag vill rikta ett stort tack till alla som ställde upp! Känner du att det finns någonting som du skulle kunna bidra med i hamnen?

Mejla: 


Stormen Alfrida drabbade Furholmen och flera träd blåste ned. Under årets öppninghelg sågades träden upp, men Furholmsgruppen hann inte med att bära bort allt till vedhögen vid bastun. Om du kommer ut till Furis under säsongen så hjälp gärna till att städa upp på ön så vi får allt i ordning igen. Furholmsgruppen behöver förstärkas, så om du känner att vill hjälpa till att hålla vår fantastiska ö i ordning så hör gärna av dig till: 


Vi vill gärna höra från er som blivit tilldelad en ny bryggplats på E- och F-bryggorna om ni har några synpunkter på brygginstallationen. I sådana fall vill vi så snabbt som möjligt få en återkoppling om vad som är bra och vad som är dåligt. Detta för att vi skall kunna genomföra eventuella förbättringar i upphandlingen inför den sista fasen av byggprojektet. Skicka ett mejl till: .

 

Till sist vill jag önska alla medlemmar en riktigt härlig sommar på sjön!

Lars Lundbladh
Ordförande

 

Viggbyholms Båtklubb

Hamnvägen 1, 183 57 Täby

 

Tel: 08-756 32 08