Toppmeny

Ordförande har ordet 2018 nr 2

    Lasse Lundbladh

 

Islossning!

Äntligen är vi på väg mot en ny båtsommar. Trots den sena islossningen och kalla inledningen på våren så är VBK:s ordinarie sjösättning över för den här gången. Kristihimmelfärdshelgen bjöd på ett riktigt fint vårväder och några medlemmar tog sin premiärtur upp till vår fina klubbholme.

Klubbholmen har precis öppnat och jag riktar ett stort tack till de medlemmar som ställer upp och ser till att allt kommer i ordning för sommarens besökare.  Som om detta inte vore nog så är en ny fin bastu på väg att färdigställas på vår klubbholme.

Sjösättningen har i det hela gått bra men tyvärr hade vi några små, men ack så irriterande, fel på våra Subliftar. Vid ett tillfälle fick vi ställa av en Sublift, men tur i oturen så ställde våra grannar Flipper Marin upp och lånade ut sin maskin. Felet lokaliserades till en hydraulisk drivmotor och tack vare ett bra samarbete mellan tillverkaren och vår egen Subliftgrupp kunde den trasiga motorn bytas ut någon dag senare.  Vid två tillfällen har vi fått problem med kommunikationen mellan vagnen och handkontrollen. Vi har bytt de felaktiga komponenterna, men kommer under sommaren att analysera problemet och införskaffa fler reservdelar så att vi förhoppningsvis slipper stå still under torrsättningen.

Varje år är det några medlemmar som vill ha en mer flexibel sjösättningsperiod. Sedan några år tillbaka har vi haft en förhållandevis lång torrsättningsperiod, som ger en viss mån av flexibilitet. På grund av flera logistiska skäl har vi valt att sjösätta båtar i turordning från Hamnvägen upp emot vaggbacken. Den som ligger närmast Hamnvägen får finna sig att sjösätta första sjösättningshelgen osv.  Planeringen av hamnplanen och vilka områden som behöver vara tillgängliga för annan verksamhet under våren gör att vi inte enkelt kan erbjuda full flexibilitet för sjösättning av båtar.  Av denna anledning har vi valt att para ihop turordningen vid torrsättningen med sjösättningsordningen.  Är det någon som behöver mer tid för vårrustning/ reparationer etc. bör detta planeras i god tid och en tidig torrsättning bör väljas. Händer något oförutsägbart, t ex haveri på höstkanten, bör detta meddelas till hamnkontoret i god tid så att eventuella åtgärder kan vidtas. Det finns önskemål att vi ska senarelägga den sista sjösättningen. Hamnkommittén tittar på detta, men det kräver att vi får en större grupp medlemmar som är villiga att vänta med sin sjösättning och dessutom att vi får subliftförare att ställa upp för detta arbete. Jag lovar inget beslut i ärendet, men frågan behandlas just nu i hamnkommittén.

Glädjande nog har kommunens upphandling av våra nya bryggor kommit igång igen. Vår förhoppning är att vi till hösten kan starta rivningsarbetet av bryggorna E och F.

Till sist vill jag önska alla medlemmar en riktigt bra båtsommar!

Lars Lundbladh

Ordförande Viggbyholmsbåtklubb

Ordförande har ordet 2018 nr 1

 

 Lasse Lundbladh

 

Ett vårtecken

I månadsskiftet drar årets båtmässa i Stockholm igång, för de flesta båtägare, mig inkluderat, är det startskottet för årets båtsäsong. Här brukar flera av vårens projekt och sommarens resmål planeras. Men ännu är det vinter och trots att det känns som om båten vilar lugnt i hamnen är det bra att se till den med jämna mellanrum. Hårda vindar och temperaturer som går upp och ned påverkar marken på hamnplanen och även båtens pallning, vinden drar i presenningarna och släpper pressen i ett hörn blir den snart till ett stort vindfång i blåsten. Om båten dessutom står uppallad med stöttor är det extra viktigt att efterdra stöttorna så slipper vi förhoppningsvis allvarliga incidenter och skador på båtarna. Ha därför som vana att besöka båten då och då under vintern, och kontrollera pallningen, presenningarna och efterdra stöttorna.

Vid årsskiftet skickade vi ut årets första faktura till mer än 1700 medlemmar. Fakturan gjordes genom klubbens nya medlems- och båtregister där all information om våra medlemskap, adresser, telefonnummer och e-postadresser samt uppgifter om båtarna finns samlade. Vi använder de registrerade uppgifterna för att skapa fakturor som sedan skickas över i vårt bokförings- och faktureringssystem, vilket har en inbyggd tjänst för att skicka ut fakturorna.  Allt görs från i år mer eller mindre automatiskt, vilket innebär en minskad arbetsbelastning och en minimerad administration med få manuella steg för att skapa alla 1700 fakturor.  Sedan något år tillbaka har vi infört OCR-nummer på våra fakturor vilket har förenklat hanteringen med betalningarna då de enkelt kan importeras från banken till bokföringssystemet. Det är därför extra viktigt att dina uppgifter stämmer, så du får rätt avgift på fakturan. Ändringar av ditt båtinnehav och eventuell adressändring skall göras till Hamnkontoret så snart du byter båt eller flyttar. Tyvärr måste vi varje år lägga ner en hel del tid på att spåra upp nya adresser, då en del av fakturorna kommer i retur med posten.

När det gäller de nya bryggorna hoppas vi snart komma igång med upphandlingen. Överklagandet som har gjort att vi inte kunnat gå vidare, är nu avslutat och kommunen kommer att starta en ny upphandling snarast. Förhoppningsvis kan vi därmed påbörja utbytet av E- och F-bryggorna under hösten 2018.

Ha en bra vår och vi ses på årsmötet!

Lars Lundbladh
Ordförande

Ordförande har ordet 2017 nr 4

 

  Lasse Lundbladh

 

Lugnet har lagt sig i hamnen


Visserligen har lugnet lagt sig i hamnen och alla båtar är torrsatta och väntar på en ny säsong, men skenet bedrar. Styrelsen har precis avlutat budgetarbetet och under Höstmötet klubbades nästa års budget. Våra båda Hamnkaptener har haft fullt upp med att säkra hamnen för vintern, vattnet skall stängas, y-bommar på de fasta bryggorna skall lyftas, SUB-liftarna skall servas och anläggningen repareras, planeringen inför sjösättningen är i full gång osv. Vi inleder även nu ett omfattande arbete med att överföra alla data från vårt gamla båthanteringsregister, som efter lång och trogen tjänst skall pensioneras och ett nytt modernt IT-system för båthantering skall ta över.

Projektet med de nya bryggorna har tyvärr stött på problem. Upphandlingen som görs av kommunen är en offentlig upphandling och efter det att kommunen granskat inkomna anbud, fann de att några av anbuden inte uppfyllde specifikationen vad gäller utförande respektive budget. Resultatet blev att upphandlingen inte uppfyllde offentlighetsprincipen och kommunen har därför beslutat att upphandlingen skall göras om. Detta beslut har överklagats och ligger just nu hos förvaltningsrätten och vi har precis fått reda på att en dom i ärendet kan komma först nästa år. Tiden rinner iväg och en ny upphandling kommer att ta flera månader från det att nya handlingar skickats ut till dess att ett beslut kan tas och därför kommer med största sannolikhet bryggprojektet att skjutas till nästa höst. Detta innebär också att vi tillsammans med kommunen jobbar vidare med den nya upphandlingen och förbättrar underlaget, så att vi förhoppningsvis undviker att hamna i samma situation igen. Ett tråkigt besked för alla som jobbat med projektet och för er som väntat på nya bryggor, men det innebär också att vi kan jobba vidare med planeringen både med kommunen och inom hamnområdet. Vi hoppas givetvis på en snabb lösning så att vi snart kommer igång med bygget.

Medlemsenkäten som vi skickade ut för några veckor sedan har nu fått över 750 svar, det är mycket glädjande och en hel del spännande läsning med alla svar och kommentarer som ni skickat in. Vi har mig veterligen aldrig i klubbens historia haft ett sådant gensvar på någon undersökning bland våra medlemmar. Vi har till största delen fått väldigt positiva reaktioner på både enkäten och hur klubbens verksamhet bedrivs. En hel del konstruktiva förslag på förbättringar, där några kommer att genomföras i en snar framtid. Resultatet av enkäten kommer att presenteras i nästa nummer av Vimpeln. Vi ser fram emot att ta tag i de goda idéer vi nu har fått in från er.

Det är även kommit in en del kritik, i vissa fall berör det våra stadgar och regler, som liknar de som finns vid de flesta båtklubbar. Vi är inte en marina och det mesta av arbetet som görs kräver våra medlemmars insatser, vare sig det är att hjälpa till med allt från vakthållning till sjö- och torrsättning, klubbholmen eller andra aktiviteter. I en förening förväntas alla hjälpa till, det finns ingen gräddfil där man kan köpa sig fri från att delta i detta arbete.

Om någon missat detta, så ägs anläggningen av Täby Kommun och arrenderas och drivs av VBK. Vi är därmed en del av den ideella fritidsverksamheten inom Täby kommun.
För att räknas som ideell förening måste man uppfylla vissa krav:

• Man får inte ha som mål att skapa ekonomiska vinster till medlemmar eller styrelse.
• Man måste ha stadgar där det står om namn, syfte för föreningen och hur beslut fattas.
• Man måste ha en styrelse.

Om vi skulle börja sälja tjänster till våra medlemmar, kommer såväl kommunen som skattemyndigheten att ha en del åsikter om hur verksamheten bedrivs. 

Vi kommer självklart att titta på kritiken, men i några fall är den obefogad och beror på feltolkningar eller dålig information och består till viss del även av personangrepp. Ytterst tråkigt då våra anställda och andra aktiva försöker jobba med att få vår organisation att fungera. Jag kan tycka att det hade varit bättre att komma med lösningar på eventuella problem, istället för att kritisera det arbete som görs inom klubben.

Tills sist och glädjande nog, har vi nu fått ihop en arbetsgrupp som har tagit sig an uppgiften att bygga en ny bastu på Furholmen. Hör gärna av er om ni vill hjälpa till med bygget eller kan tänka er att hjälpa till med något annat i klubben.

Detta är den sista Vimpeln för i år och jag vill därför passa på att önska alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt båt-år.


Lars Lundbladh
Ordförande

Viggbyholms Båtklubb

Hamnvägen 1, 183 75 Täby

 

Tel: 08-756 32 08