Toppmeny

Ordförande har ordet 2018 nr 4

 

 Lasse Lundbladh

Novus Portus (Den nya hamnen)

Nu går 2018 mot sitt slut, med en båtsäsong värd att minnas.  Ledins ”Sommaren är kort, det mesta regnar bort” stämde inte alls denna sommar, undantaget var  midsommarafton men det är väl glömt nu. Tvärtom så blev det nästan för varmt även på sjön. På grund av värmebölja, torka och eldningsförbud kunde den nya fina bastun på ”Furis” inte användas förrän på höstkanten. Men å andra sidan, vem ville bada bastu när badtemperaturerna var långt över 20 grader?  Ni som varit nere i hamnen de senaste veckorna har säkert sett att det är stora förändringar på gång. E- och F-bryggorna och alla förtöjningsstolpar vid dessa är nu borttagna och skall ge plats för tre nya fina bryggor.  Klubben kommer därmed redan till nästa säsong att få ytterligare en brygga, med plats för fler båtar och i förlängningen fler medlemmar. Vi är redan en av Sveriges största båtklubbar, förmodligen den största, och efter ombyggnaden kommer vi att bli ännu större.  Hela ombyggnaden av hamnen kommer, om allt går enligt plan, att stå helt färdig till sommaren 2020. 

Vi har givetvis Täby kommun att tacka för att de ser till att VBK:s hamn inte förfaller och ombyggnaden får ses som mycket positiv för klubbens fortsatta utveckling. För VBK innebär detta att vi får en modern hamnanläggning som är väl anpassad till klubbens båttyper och båtstorlekar. Båtplatsernas mått kommer att anpassas för nuvarande båtbestånd och kan, om behov så finns, även kunna ändras i framtiden. Detta innebär att vi på sikt kommer att få ett bättre utnyttjande av hamnen genom att vi får flera bryggplatser. 

I samband med ombyggnaden har styrelsen kikat in i kristallkulan och tittat framåt på hur framtida arrendehöjningar, som är en följd av ombyggnadsarbetet, kommer att påverka oss.  Budgeten för ombyggnaden ligger på totalt 20 miljoner kronor och vårt arrende till kommunen kommer succesivt att höjas under några år framöver.  Vi räknar inte med några stora förändringar för våra medlemmar, men vi återkommer med uppdateringar om hur vi ligger till på årsmötet i mars. 

Årets avgiftshöjningar var tyvärr ett måste för att få ihop vår ekonomi, framförallt på grund av arrendehöjningar, men även beroende på ökade kostnader i allmänhet. En ideell förening är inte vinstdrivande och budgeten skall i princip gå plus minus noll, vilket innebär att inga avgiftshöjningar görs om det inte är absolut är tvunget.  Som du säkert redan vet är VBK en båtklubb och en ideell förening, detta betyder att allt arbete som ni medlemmar kan bidra med minskar våra gemensamma kostnader. Ju fler som hjälper till desto bättre.  Det är redan nu en hel del medlemmar som hjälper till på ett eller annat sätt men det finns alltid behov av fler händer. Det kan vara allt från att klippa gräsmattan, till att städa på vaggbacken eller något annat som behöver ses över och fixas. Hör gärna av er till Hamnkommittén eller Hamnkontoret, så finns det säkert något att hugga tag i.

Nu är mitt andra år som ordförande snart över. Jag vill därför tacka alla våra medlemmar, styrelsen och vårt Hamnkontor för ett strålande arbete och jag ser givetvis fram emot att nästa år få inviga delar av en ny hamn. Snart vill jag nog också påstå att vi kan stoltsera med att vara Sveriges modernaste båtklubb.

God Jul & Gott Nytt år! 

Lars Lundbladh 

Ordförande 

Ordförande har ordet 2018 nr 3

 Lasse Lundbladh

 

Plötsligt händer det

Efter förra årets bakslag kan vi nu äntligen starta bryggprojektet på riktigt. Kommunen har utsett en entreprenör och vi har haft ett första projektmöte. I praktiken innebär det att rivningsarbetet av bryggorna E och F kommer att dra igång direkt efter att torrsättningen avslutas. Leverantören räknar sedan med att få bryggorna på plats innan isen lägger sig. För dig som nu har båten på nockbryggorna eller på bryggorna E och F, innebär detta att du kommer att flyttas till en ny båtplats. I god tid innan sjösättningen startar kommer vi att informera berörda båtägare vilken plats som de blivit tilldelade. 

En annan nyhet är att Bastun på Furholmen färdigställdes under våren som planerat. Ett stort tack till alla som hjälpt till med bygget, jag är säker på att alla som varit på vår klubbholme kunnat glädjas av det fantastiska resultatet. Tyvärr ställde det fina vädret till det lite och eldningsförbudet innebar att vi var tvungna att stänga bastun, men jag tror många tyckte att solbad var helt ok istället för ett bastubad. Bastun öppnades givetvis så fort eldningsförbudet upphörde, så vi hoppas att många hunnit pröva på den.

Ett litet orosmoln som dykt upp är att en dom fallit i högsta förvaltningsdomstolen och domen gäller att kommunerna är skyldiga att ta ut moms på båtklubbarnas arrenden. I skrivande stund vet vi inte hur detta drabbar VBK men konsekvensen kan tyvärr innebära att vi blir tvungna att höja våra avgifter motsvarande den höjningen. Vi hoppas givetvis kunna berätta mer om detta på höstmötet som ni alla är hjärtligt välkomna till. 

Lars Lundbladh

Ordförande Viggbyholms båtklubb

Ordförande har ordet 2018 nr 1

 

 Lasse Lundbladh

 

Ett vårtecken

I månadsskiftet drar årets båtmässa i Stockholm igång, för de flesta båtägare, mig inkluderat, är det startskottet för årets båtsäsong. Här brukar flera av vårens projekt och sommarens resmål planeras. Men ännu är det vinter och trots att det känns som om båten vilar lugnt i hamnen är det bra att se till den med jämna mellanrum. Hårda vindar och temperaturer som går upp och ned påverkar marken på hamnplanen och även båtens pallning, vinden drar i presenningarna och släpper pressen i ett hörn blir den snart till ett stort vindfång i blåsten. Om båten dessutom står uppallad med stöttor är det extra viktigt att efterdra stöttorna så slipper vi förhoppningsvis allvarliga incidenter och skador på båtarna. Ha därför som vana att besöka båten då och då under vintern, och kontrollera pallningen, presenningarna och efterdra stöttorna.

Vid årsskiftet skickade vi ut årets första faktura till mer än 1700 medlemmar. Fakturan gjordes genom klubbens nya medlems- och båtregister där all information om våra medlemskap, adresser, telefonnummer och e-postadresser samt uppgifter om båtarna finns samlade. Vi använder de registrerade uppgifterna för att skapa fakturor som sedan skickas över i vårt bokförings- och faktureringssystem, vilket har en inbyggd tjänst för att skicka ut fakturorna.  Allt görs från i år mer eller mindre automatiskt, vilket innebär en minskad arbetsbelastning och en minimerad administration med få manuella steg för att skapa alla 1700 fakturor.  Sedan något år tillbaka har vi infört OCR-nummer på våra fakturor vilket har förenklat hanteringen med betalningarna då de enkelt kan importeras från banken till bokföringssystemet. Det är därför extra viktigt att dina uppgifter stämmer, så du får rätt avgift på fakturan. Ändringar av ditt båtinnehav och eventuell adressändring skall göras till Hamnkontoret så snart du byter båt eller flyttar. Tyvärr måste vi varje år lägga ner en hel del tid på att spåra upp nya adresser, då en del av fakturorna kommer i retur med posten.

När det gäller de nya bryggorna hoppas vi snart komma igång med upphandlingen. Överklagandet som har gjort att vi inte kunnat gå vidare, är nu avslutat och kommunen kommer att starta en ny upphandling snarast. Förhoppningsvis kan vi därmed påbörja utbytet av E- och F-bryggorna under hösten 2018.

Ha en bra vår och vi ses på årsmötet!

Lars Lundbladh
Ordförande

Ordförande har ordet 2018 nr 2

    Lasse Lundbladh

 

Islossning!

Äntligen är vi på väg mot en ny båtsommar. Trots den sena islossningen och kalla inledningen på våren så är VBK:s ordinarie sjösättning över för den här gången. Kristihimmelfärdshelgen bjöd på ett riktigt fint vårväder och några medlemmar tog sin premiärtur upp till vår fina klubbholme.

Klubbholmen har precis öppnat och jag riktar ett stort tack till de medlemmar som ställer upp och ser till att allt kommer i ordning för sommarens besökare.  Som om detta inte vore nog så är en ny fin bastu på väg att färdigställas på vår klubbholme.

Sjösättningen har i det hela gått bra men tyvärr hade vi några små, men ack så irriterande, fel på våra Subliftar. Vid ett tillfälle fick vi ställa av en Sublift, men tur i oturen så ställde våra grannar Flipper Marin upp och lånade ut sin maskin. Felet lokaliserades till en hydraulisk drivmotor och tack vare ett bra samarbete mellan tillverkaren och vår egen Subliftgrupp kunde den trasiga motorn bytas ut någon dag senare.  Vid två tillfällen har vi fått problem med kommunikationen mellan vagnen och handkontrollen. Vi har bytt de felaktiga komponenterna, men kommer under sommaren att analysera problemet och införskaffa fler reservdelar så att vi förhoppningsvis slipper stå still under torrsättningen.

Varje år är det några medlemmar som vill ha en mer flexibel sjösättningsperiod. Sedan några år tillbaka har vi haft en förhållandevis lång torrsättningsperiod, som ger en viss mån av flexibilitet. På grund av flera logistiska skäl har vi valt att sjösätta båtar i turordning från Hamnvägen upp emot vaggbacken. Den som ligger närmast Hamnvägen får finna sig att sjösätta första sjösättningshelgen osv.  Planeringen av hamnplanen och vilka områden som behöver vara tillgängliga för annan verksamhet under våren gör att vi inte enkelt kan erbjuda full flexibilitet för sjösättning av båtar.  Av denna anledning har vi valt att para ihop turordningen vid torrsättningen med sjösättningsordningen.  Är det någon som behöver mer tid för vårrustning/ reparationer etc. bör detta planeras i god tid och en tidig torrsättning bör väljas. Händer något oförutsägbart, t ex haveri på höstkanten, bör detta meddelas till hamnkontoret i god tid så att eventuella åtgärder kan vidtas. Det finns önskemål att vi ska senarelägga den sista sjösättningen. Hamnkommittén tittar på detta, men det kräver att vi får en större grupp medlemmar som är villiga att vänta med sin sjösättning och dessutom att vi får subliftförare att ställa upp för detta arbete. Jag lovar inget beslut i ärendet, men frågan behandlas just nu i hamnkommittén.

Glädjande nog har kommunens upphandling av våra nya bryggor kommit igång igen. Vår förhoppning är att vi till hösten kan starta rivningsarbetet av bryggorna E och F.

Till sist vill jag önska alla medlemmar en riktigt bra båtsommar!

Lars Lundbladh

Ordförande Viggbyholmsbåtklubb

Viggbyholms Båtklubb

Hamnvägen 1, 183 75 Täby

 

Tel: 08-756 32 08

Warning: Use of undefined constant ‘display_errors’ - assumed '‘display_errors’' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/8/f/2/viggbyholmsbatklubb.se/httpd.www/index.php on line 51