Toppmeny

Ordförande har ordet nr 2 2019

 Lasse Lundbladh

 

Ny båtsäsong i sikte – och vi behöver er medlemmar!

I dagarna har vi klarat av vårens sjösättning och det gick på det hela taget smidigt. Våra hamnkaptener, förmän och subliftförare fick allt att flyta på så båtarna kom i sjön i god ordning.  Under sjösättningen höll seglarskolan öppet i fiket och det har enligt uppgift gått mycket bra, överskottet går givetvis till vår juniorsektion, de behöver all hjälp de kan få så vi kan hålla följebåtar och utombordsmotorer i ett bra skick.
Det är roligt att se att vår seglarskola, som jag vill påstå är en av Stockholms största, i år liksom de senaste åren är fylld till bredden.  Flera ungdomar står i kö för en plats, men tyvärr saknas ledare för att kunna utöka verksamheten ytterligare just nu.  Hör gärna av er om ni vill engagera er i juniorsektionen, som förälder, instruktör eller tränare. 

Mejla till: 

 
Det är inte bara juniorsektionen som söker fler aktiva bland våra medlemmar, vi behöver hjälp på flera håll i klubben. Vårens mejlutskick om hjälp att flytta Y-bommar gav resultat och vi fick så många intresserade att vi kunde starta fler projekt samma dag. Det blev både flytt av Y-bommar och byte av trallvirke på altanen utanför klubbhuset, en trevlig dag i god VBK-anda. Jag vill rikta ett stort tack till alla som ställde upp! Känner du att det finns någonting som du skulle kunna bidra med i hamnen?

Mejla: 


Stormen Alfrida drabbade Furholmen och flera träd blåste ned. Under årets öppninghelg sågades träden upp, men Furholmsgruppen hann inte med att bära bort allt till vedhögen vid bastun. Om du kommer ut till Furis under säsongen så hjälp gärna till att städa upp på ön så vi får allt i ordning igen. Furholmsgruppen behöver förstärkas, så om du känner att vill hjälpa till att hålla vår fantastiska ö i ordning så hör gärna av dig till: 


Vi vill gärna höra från er som blivit tilldelad en ny bryggplats på E- och F-bryggorna om ni har några synpunkter på brygginstallationen. I sådana fall vill vi så snabbt som möjligt få en återkoppling om vad som är bra och vad som är dåligt. Detta för att vi skall kunna genomföra eventuella förbättringar i upphandlingen inför den sista fasen av byggprojektet. Skicka ett mejl till: .

 

Till sist vill jag önska alla medlemmar en riktigt härlig sommar på sjön!

Lars Lundbladh
Ordförande

 

Ordförande har ordet nr 1 2019

 

 Lasse Lundbladh

 

Planeringstider 

 Under vintern har en del förändrats i hamnen, de nya bryggorna med Y-bommar är utlagda och i och med detta

kommer många båtägare att få flytta till en ny plats i hamnen. Vi har även fått in ytterligare en ny brygga,

som ligger mellan den gamla F-bryggan och piren. E-bryggan har därför fått flytta lite längre norrut så att seglings-

rännorna mellan bryggorna skall räcka till. Vi räknar med att få in ca 100 båtar till i hamnen när ombyggnaden är

helt klar 2020.

I skrivande stund pågår ett omfattande planeringsarbete med att inventera befintliga båtplatser och utreda

behovet av nya båtplatser och dess storlekar. Vi tittar även på hur vi kan utnyttja hamnen på bästa sätt genom att

flytta båtar inom hamnen. För att belägga alla bryggplatser i hamnen kommer flera av dem som står i båtplatskön

att få erbjudande om en plats. För våra båtägare innebär det rätt stor förändring mot idag. Vi vädjar därför till alla 

båtägare med båtplats i hamnen att ha lite tålamod och ber även alla båtägare att hålla koll på information om nya

bryggplatser, detta kommer att informeras om på hemsidan och i Hamnkontorets korridor samt via mejl. Innan

sjösättningen startar skall allt vara klart, senast den 10 april räknar vi med att all information om de som fått nya

båtplatser finns tillgänglig.

Som ni förstår är detta ett omfattande arbete, framförallt att se över klubbens båtbestånd och samtidigt titta på de

båtar som står i kö för båtplats. De storlekar på båtplatser vi har idag är ett arv från 1970-talet då hamnen byggdes,

och vi behöver även titta in i kristallkulan och skapa oss en bild av hur framtiden kommer att se ut. Ett mål för att

kunna få så bra utnyttjande som möjligt av ytan i hamnen har hittills varit att försöka hitta optimal matchning

mellan platsens och båtens storlek. Detta innebär att när en plats blir ledig så letar vi i båtplatskön efter en båt som

passar så bra som möjligt till den lediga platsen. Ett sätt att förenkla detta arbete är att erbjuda en större plats än

vad som krävs för den aktuella båten. Då skulle utdelningen av platser gå snabbare än om vi måste hitta en plats

som matchar den köande båten. Nackdelen är att dagens avgiftssystem i princip inte tillåter att vi lägger en mindre

båt på en plats som egentligen är avsedd för en större båt. Vi skulle kunna göra detta men då skulle klubbens intäkter

sjunka och vi skulle på sikt bli tvingade att höja kvadratmeterpriset för samtliga båtplatser. Styrelsen tittar därför på ett

förslag där medlemmarna istället betalar för platsens yta. Det vill säga platsen bredd och Y-bommens längd. På så vis

kan vi, förutsatt att medlemmen är villig att betala för denna, dela ut en något större plats än vad båten egentligen

behöver. De som står i kö skulle då kunna få sin plats snabbare och vi skulle kunna få en ännu bättre beläggning i

hamnen. Förslaget kommer att presenteras för er på nästa höstmöte och om ett beslut kan fattas så kommer de nya

reglerna att gälla från och med nästa år dvs 2020.

För våra juniorer är det bråda tider, sommarens seglarskola och träningsverksamhet planeras för fullt. Jag vill

samtidigt tacka alla som jobbar med vår juniorverksamhet, ni gör ett fantastiskt jobb med att få ut våra ungdomar

på Stora Värtans fina segelvatten. Är ni intresserade av juniorverksamheten, så håll koll på hemsidans 

Junior-avdelning under våren.

Om det skulle vara någon av er som känner att ni har möjlighet och gärna vill hjälpa till och delta i klubbens arbete är

ni alltid välkomna att höra av er till Hamnkontor eller styrelse. Vi behöver alltid hjälpande händer i stort som smått.

Till slut vill jag önska alla medlemmar hjärtligt välkomna till årsmötet den 14 mars.

Vi ses!

Lars Lundbladh,

Ordförande

Viggbyholms båtklubb

 

Ordförande har ordet 2018 nr 3

 Lasse Lundbladh

 

Plötsligt händer det

Efter förra årets bakslag kan vi nu äntligen starta bryggprojektet på riktigt. Kommunen har utsett en entreprenör och vi har haft ett första projektmöte. I praktiken innebär det att rivningsarbetet av bryggorna E och F kommer att dra igång direkt efter att torrsättningen avslutas. Leverantören räknar sedan med att få bryggorna på plats innan isen lägger sig. För dig som nu har båten på nockbryggorna eller på bryggorna E och F, innebär detta att du kommer att flyttas till en ny båtplats. I god tid innan sjösättningen startar kommer vi att informera berörda båtägare vilken plats som de blivit tilldelade. 

En annan nyhet är att Bastun på Furholmen färdigställdes under våren som planerat. Ett stort tack till alla som hjälpt till med bygget, jag är säker på att alla som varit på vår klubbholme kunnat glädjas av det fantastiska resultatet. Tyvärr ställde det fina vädret till det lite och eldningsförbudet innebar att vi var tvungna att stänga bastun, men jag tror många tyckte att solbad var helt ok istället för ett bastubad. Bastun öppnades givetvis så fort eldningsförbudet upphörde, så vi hoppas att många hunnit pröva på den.

Ett litet orosmoln som dykt upp är att en dom fallit i högsta förvaltningsdomstolen och domen gäller att kommunerna är skyldiga att ta ut moms på båtklubbarnas arrenden. I skrivande stund vet vi inte hur detta drabbar VBK men konsekvensen kan tyvärr innebära att vi blir tvungna att höja våra avgifter motsvarande den höjningen. Vi hoppas givetvis kunna berätta mer om detta på höstmötet som ni alla är hjärtligt välkomna till. 

Lars Lundbladh

Ordförande Viggbyholms båtklubb

Ordförande har ordet 2018 nr 4

 

 Lasse Lundbladh

Novus Portus (Den nya hamnen)

Nu går 2018 mot sitt slut, med en båtsäsong värd att minnas.  Ledins ”Sommaren är kort, det mesta regnar bort” stämde inte alls denna sommar, undantaget var  midsommarafton men det är väl glömt nu. Tvärtom så blev det nästan för varmt även på sjön. På grund av värmebölja, torka och eldningsförbud kunde den nya fina bastun på ”Furis” inte användas förrän på höstkanten. Men å andra sidan, vem ville bada bastu när badtemperaturerna var långt över 20 grader?  Ni som varit nere i hamnen de senaste veckorna har säkert sett att det är stora förändringar på gång. E- och F-bryggorna och alla förtöjningsstolpar vid dessa är nu borttagna och skall ge plats för tre nya fina bryggor.  Klubben kommer därmed redan till nästa säsong att få ytterligare en brygga, med plats för fler båtar och i förlängningen fler medlemmar. Vi är redan en av Sveriges största båtklubbar, förmodligen den största, och efter ombyggnaden kommer vi att bli ännu större.  Hela ombyggnaden av hamnen kommer, om allt går enligt plan, att stå helt färdig till sommaren 2020. 

Vi har givetvis Täby kommun att tacka för att de ser till att VBK:s hamn inte förfaller och ombyggnaden får ses som mycket positiv för klubbens fortsatta utveckling. För VBK innebär detta att vi får en modern hamnanläggning som är väl anpassad till klubbens båttyper och båtstorlekar. Båtplatsernas mått kommer att anpassas för nuvarande båtbestånd och kan, om behov så finns, även kunna ändras i framtiden. Detta innebär att vi på sikt kommer att få ett bättre utnyttjande av hamnen genom att vi får flera bryggplatser. 

I samband med ombyggnaden har styrelsen kikat in i kristallkulan och tittat framåt på hur framtida arrendehöjningar, som är en följd av ombyggnadsarbetet, kommer att påverka oss.  Budgeten för ombyggnaden ligger på totalt 20 miljoner kronor och vårt arrende till kommunen kommer succesivt att höjas under några år framöver.  Vi räknar inte med några stora förändringar för våra medlemmar, men vi återkommer med uppdateringar om hur vi ligger till på årsmötet i mars. 

Årets avgiftshöjningar var tyvärr ett måste för att få ihop vår ekonomi, framförallt på grund av arrendehöjningar, men även beroende på ökade kostnader i allmänhet. En ideell förening är inte vinstdrivande och budgeten skall i princip gå plus minus noll, vilket innebär att inga avgiftshöjningar görs om det inte är absolut är tvunget.  Som du säkert redan vet är VBK en båtklubb och en ideell förening, detta betyder att allt arbete som ni medlemmar kan bidra med minskar våra gemensamma kostnader. Ju fler som hjälper till desto bättre.  Det är redan nu en hel del medlemmar som hjälper till på ett eller annat sätt men det finns alltid behov av fler händer. Det kan vara allt från att klippa gräsmattan, till att städa på vaggbacken eller något annat som behöver ses över och fixas. Hör gärna av er till Hamnkommittén eller Hamnkontoret, så finns det säkert något att hugga tag i.

Nu är mitt andra år som ordförande snart över. Jag vill därför tacka alla våra medlemmar, styrelsen och vårt Hamnkontor för ett strålande arbete och jag ser givetvis fram emot att nästa år få inviga delar av en ny hamn. Snart vill jag nog också påstå att vi kan stoltsera med att vara Sveriges modernaste båtklubb.

God Jul & Gott Nytt år! 

Lars Lundbladh 

Ordförande 

Ordförande har ordet 2018 nr 2

    Lasse Lundbladh

 

Islossning!

Äntligen är vi på väg mot en ny båtsommar. Trots den sena islossningen och kalla inledningen på våren så är VBK:s ordinarie sjösättning över för den här gången. Kristihimmelfärdshelgen bjöd på ett riktigt fint vårväder och några medlemmar tog sin premiärtur upp till vår fina klubbholme.

Klubbholmen har precis öppnat och jag riktar ett stort tack till de medlemmar som ställer upp och ser till att allt kommer i ordning för sommarens besökare.  Som om detta inte vore nog så är en ny fin bastu på väg att färdigställas på vår klubbholme.

Sjösättningen har i det hela gått bra men tyvärr hade vi några små, men ack så irriterande, fel på våra Subliftar. Vid ett tillfälle fick vi ställa av en Sublift, men tur i oturen så ställde våra grannar Flipper Marin upp och lånade ut sin maskin. Felet lokaliserades till en hydraulisk drivmotor och tack vare ett bra samarbete mellan tillverkaren och vår egen Subliftgrupp kunde den trasiga motorn bytas ut någon dag senare.  Vid två tillfällen har vi fått problem med kommunikationen mellan vagnen och handkontrollen. Vi har bytt de felaktiga komponenterna, men kommer under sommaren att analysera problemet och införskaffa fler reservdelar så att vi förhoppningsvis slipper stå still under torrsättningen.

Varje år är det några medlemmar som vill ha en mer flexibel sjösättningsperiod. Sedan några år tillbaka har vi haft en förhållandevis lång torrsättningsperiod, som ger en viss mån av flexibilitet. På grund av flera logistiska skäl har vi valt att sjösätta båtar i turordning från Hamnvägen upp emot vaggbacken. Den som ligger närmast Hamnvägen får finna sig att sjösätta första sjösättningshelgen osv.  Planeringen av hamnplanen och vilka områden som behöver vara tillgängliga för annan verksamhet under våren gör att vi inte enkelt kan erbjuda full flexibilitet för sjösättning av båtar.  Av denna anledning har vi valt att para ihop turordningen vid torrsättningen med sjösättningsordningen.  Är det någon som behöver mer tid för vårrustning/ reparationer etc. bör detta planeras i god tid och en tidig torrsättning bör väljas. Händer något oförutsägbart, t ex haveri på höstkanten, bör detta meddelas till hamnkontoret i god tid så att eventuella åtgärder kan vidtas. Det finns önskemål att vi ska senarelägga den sista sjösättningen. Hamnkommittén tittar på detta, men det kräver att vi får en större grupp medlemmar som är villiga att vänta med sin sjösättning och dessutom att vi får subliftförare att ställa upp för detta arbete. Jag lovar inget beslut i ärendet, men frågan behandlas just nu i hamnkommittén.

Glädjande nog har kommunens upphandling av våra nya bryggor kommit igång igen. Vår förhoppning är att vi till hösten kan starta rivningsarbetet av bryggorna E och F.

Till sist vill jag önska alla medlemmar en riktigt bra båtsommar!

Lars Lundbladh

Ordförande Viggbyholmsbåtklubb

Viggbyholms Båtklubb

Hamnvägen 1, 183 75 Täby

 

Tel: 08-756 32 08