Toppmeny

Styrelsen kontakt

                  Styrelsen

     
Lasse Lundbladh  Roger Nilsson  Thomas Jeppsson

Lars Lundbladh

Ordförande

 

Roger Nilsson

Vice ordförande

Thomas Jeppsson

Kassör

Jeanette  Niclas Antonsson   Bjrn Bu beskuren

Jeanette Isaksson Lundroth

Sekreterare

Niclas Antonsson

Sammankallande 

Hamnkommittén

Björn Buö

Vice kassör

Hemsideansvarig

 Ulf Svensson

 IMG 4589beskuren

 

Ulf Svensson

Hamnkommittén 

Carin Strindmark 

Juniorsektionen

 
Suppleanter    
 Kjell Bergman  Carina Norberg Erik Eken VBK 

Kjell Bergman

Hamnkommittén

 

 Carina Norberg

Utbildning/Information

Erik Eken

Hamnkommittén

 

            Styrelsen                         

            Viggbyholms båtklubb

            Hamnvägen 1

            183 57 Täby

           

            Du kan också skicka e-post till en enskild styrelsemedlem med adressen:

            

 

 

 

 

Viggbyholms Båtklubb

Hamnvägen 1, 183 57 Täby

 

Tel: 08-756 32 08