Toppmeny

Frågor & svar

När sker sjösättning respektive torrsättning?

Tider för sjösättning och torrsättning finns i korridoren i hamnkontoret (se mappen som hänger på väggen och anslag på anslagstavlan) samt på hemsidan.

Vilket sjösättningsnummer har jag?

Vill du veta vilken dag din båt går i sjön kan du studera de listor som finns på hemsidan och i Hamnkontorets korridor. Turordningen vid sjösättningen kommer upp senast måndagen den vecka som du sjösätter. Då kommer även listor upp med de bryggplatser, som skall användas av er som behöver en tillfällig plats. Den tillfälliga platsen disponeras i fem dagar efter sjösättningen.

När skall jag vara på plats sjösättningsdagen?

Om du sjösätter på förmiddagen skall du vara på plats i god tid och ha båten färdig för sjösättning.

Om du sjösätter på eftermiddagen är det samling vid hamnkontoret kl 07.00 för upprop och arbetsfördelning.

Kan jag byta sjösättnings respektive torrsättningsdag?

Tidpunkt för sjösättning styrs efter när du tog upp din båt. Datum för torrsättning bokar du under bokningsperioden som för närvarande är 1 juli till 15 augusti.

När kan jag ta ut och lägga in min mast?

Öppettider för masthuset finns i Tidningen vimpeln och på hemsidan.

Vad kostar en båtplats?

Avgiften bestäms av storleken på båten, längd x bredd. All information om avgifter finns i avgiftsbilagan under MEDLEM/Avgifter på hemsidan.

Länk till VBK Avgifter

Hur lång kö är det för en båtplats?

Väntetiden på en brygg och vinterplats varierar, från 0-7 år beroende på båtens storlek. Stora båtar över 3 meters bredd kan ge långa väntetider. För mindre båtar blir väntetiden kortare. Platserna fördelas efter storlek i kö/medlemsordning. Klubben beklagar de långa väntetiderna men arbetar i samverkan med kommunen för att öka antalet platser under de närmaste åren.

Hur ställer jag mig i kö för en båtplats?

Är du intresserad av att ställa dig i kö för båtplats är du välkommen som medlem i Viggbyholms båtklubb, avgiften är förnärvarande 500 kr/år samt en inträdesavgift på 2000 kr. Därefter ställer du dig i kö för din båtstorlek (max 14 m längd, max 3,9 m bredd, max 7 ton fabriksvikt, max 2,2 m djupgående). Övriga avgifter för VBK:s tjänster hittar du på vår hemsida under menyvalet MEDLEM/Avgifter.

Hur blir jag medlem?

Du ansöker om medlemskap genom att personligen besöka hamnkontoret och fylla i medlemsansökan, samt betala inträdesavgift 2000 kr och medlemsavgift för närvarande 500 kr/per år. Betalar gör du på plats med kreditkort.

Varför kan jag inte bli medlem via nätet?

Du kan enbart bli medlem i VBK genom att personligen besöka hamnkontoret.

Om jag skall köpa båt hur länge får jag vänta på brygg och vinterplats?

Se ”Hur lång kö är det för en båtplats” ovan.

När får jag lägga båten vid bryggplatsen?

Bryggplatsavtalet gäller från 15 april till 31 oktober.

När får jag ta upp båten med min trailer?

Du öppnar grinden med din VBK-nyckel så du kan upp egen båt med avtal när du vill. Om du har ett vintertraileravtal, kan du ställa upp din båt på anvisad plats från den 15 september.

Hur länge får min båt med vintertraileravtal stå på land?

Vintertraileravtalet gäller från den 15 september till den 31 maj.

Vad har jag för köplats?

Det finns köordning för bryggplats, vinterplats, vintertrailerplats, jollar och bodar.

Dessutom är köplatsen beroende på din båts storlek. Du blir kontaktad när det finns en ledig plats till din båt. Hamnkaptenerna kan också ge dig en ungefärlig uppskattning om hur stor omsättningen av köplatserna är och ungefärlig återstående kötid.

 

Viggbyholms Båtklubb

Hamnvägen 1, 183 75 Täby

 

Tel: 08-756 32 08