Toppmeny

Bli medlem

Klubbhuset minskad upplösning

 

Viggbyholms båtklubb är en ideell förening som bygger på gemenskap och att alla medlemmar solidariskt hjälper till med olika aktiviteter tex.  vid sjö och torrsättning, vakthållning, men även andra sysslor inom klubbens verksamhetsområde.

Som medlem förväntas du att följa klubbens regler och uppträda med gott sjömanskap.

VBK bedriver en omfattande ungdoms verksamhet med både seglarskola för barn och ungdomar och träning för kappsegling.

För att vi skall kunna hålla kostnaderna nere sköts det mesta av vår verksamhet ideellt, som exempel kan nämnas att alla båthantering sker i egen regi med hjälp från våra medlemmar, Klubben har 3 st Subliftar som handhas av medlemmar som blivit utsedda för denna arbetsuppgift och utbildade till förare.

VBK drivs av en medlemsvald styrelse som tillsammans med våra två hamnkaptener sköter vårt kansli och den dagliga driften.

Som medlem i VBK har du tillgång till klubbens lokaler och vår fina klubbholme Furholmen där även midsommarfirande anordnas. Du kan även ansöka om båtplats, både för sommar och vinter. Genom att teckna avtal med VBK finns det  även möjlighet att nyttja vår fina ramp för sjösättning av din båt eller för att sommartid ställa upp din trailer på vår hamnplan. VBK har även en klubbtidning Vimpeln som ges ut 4 gånger per år. I klubbens regi anordnas även kurser för tex VHF och Förarbevis men även andra båtrelaterade aktiviteter.

VBK är en av landets största båtklubbar med ca 1750 medlemmar och ca 1250 båtar hanteras i VBKs verksamhet.

Hjärtligt välkommen till Viggbyhoms Båtklubb!

Viggbyholms Båtklubb

Hamnvägen 1, 183 75 Täby

 

Tel: 08-756 32 08