Toppmeny

Sjösättningslista 2019

Nu är vårens sjösättningslista klar. Ta fram kalendern och notera vilken dag din båt skall sjösättas.

Turordningen finns anslagen på hamnkontoret ca en vecka före aktuellt sjösättningsdatum. Då kommer även listor upp med de bryggplatser, som ska användas av er som behöver en tillfällig plats. Den tillfälliga platsen disponeras i fem dagar efter sjösättningen.

Klicka här! för att ladda ner sjösättningslistan 2019 i pdf-format.

Turordningen vid sjösättningen våren 2019 är beroende av vilken tid du valde för torrsättning hösten 2018, en tidig torrsättning medför en sen sjösättning.
Båtarna sjösättas i den ordning de står på hamnplanen.

Torrsättning 22/9,23/9,25/9 & 27/9 kommer att sjösätta V20 18-19/5 2019
Torrsättning 29/9,30/9,2/10,4/10 & 6/10  kommer att sjösätta V19 11-12/5 2019
Torrsättning 7/10,9/10,11/10,13/10 & 14/10 kommer att sjösätta V18 4-5/5 2019
Torrsättning 16/10,18/10,20/10 & 21/10 kommer att sjösätta V17 27-28/4 2019

Med vänliga hälsningar
Hamnkommittén

Öppettider för masthuset våren 2019

Öppettider för masthuset våren 2019

 Tisdag  16 april  17.30-19.30

Specialöppet för er som bara har vinterplats och som ska lämna hamnen senast 5 dagar efter första sjösättningshelgen. Master som står i gångarna eller som ligger på golvet skall tas ut tisdagen den 16/4 direkt vid öppningen kl. 17.30!

Övriga tider

 Söndag  21 april  12.30-15.00
 Tisdag   23 april  17.30-19.00
 Söndag  28 april  12.30-15.00
 Torsdag   2 maj  17.30-19.00
 Söndag   5 maj  12.30-15.00
 Tisdag   7 maj  17.30-19.00
 Söndag  12 maj  12.30-15.00
 Tisdag  14 maj  17.30-19.00

Behöver du hjälp med att lyfta, bära eller flytta din mast, fråga en klubbkompis så ni kan hjälpa varandra. De som är ansvariga för öppethållande i masthuset ska inte behöva hjälpa till med tunga lyft!

Båthus

Har du byggt ett båthus kring din båt? Tänk på att huset måste monteras ned i god tid innan närliggande båtar ska sjösättas.

Godkännande av lyft av båt

Båtägaren ansvarar för att slingen läggs rätt före lyftet av båten. I samband med sjösättningen kommer din båt att förses med lyftmarkeringar, om du inte har sådan sedan tidigare, och detta görs i samråd med subliftförare/förman.

Glykol i Miljömajan

Om du provstartar motorn på land, se då till att samla upp den glykol som kommer ut efter höstens konservering. Vill du inte använda glykolen kommande höst, ska den förpassas till Miljömajan och hällas i kärl märkt "glykol". De tomma dunkarna lägger du i sopcontainern.

Bryggplatser 2019 - viktigt gäller ALLA båtägare!

Sommarens bryggplatser anslås i Hamnkontorets korridor senast den 10 april. Din plats disponeras fr.o.m. den 15 april. Det är mycket viktigt att alla båtägare kontrollerar vilken plats ni har tilldelats, då stora omflyttningar i Hamnen sker i samband med att de nya bryggorna tas i bruk.

Drevvagnar och säckar

Det finns möjlighet att låna en drevvagn när drevet ska på igen, eller en drevsäck som samlar upp glykolen om ni provstartar på land, gratis! Till vänster om ingången till Klubbhuset, runt hörnet, finns en liten utbyggnad där du hittar dessa hjälpmedel. Din VBK-nyckel passar till hänglåset på skåpet.

Pallningsmaterial

Pallningsmaterialet ska läggas i vaggbacken, eller tas med hem, samma dag som du sjösätter båten.

Egen sjösättning

Alla som har vinterplats och ska sjösätta själva, ska ha gjort det senast torsdagen den 25 april. Detta gäller inte trailers i rad 16A och 16B (raderna mot ån på Lilla planen) som får stå kvar enligt det avtal som har skrivits med klubben.

Rampen under sjösättningen

Sjösättningsrampen kommer att vara avstängd samtliga lördagar och söndagar som vi har sjösättning. Tider för avstängning är från 05.30 till dess sjösättningen är helt avslutad för dagen

Gästhamnen

Gästhamnen öppnar den 24 maj. Innan dess behöver vi ha tillgång till bryggplatserna för de båtar som endast har vinterplats på hamnplan. Gästplatserna är sedan tillgängliga till den 15 september.

 

Sommarplatser för trailer

För er som har sommaravtal på hamnplanen gäller följande datum: Platsen disponeras 10 maj - 4 oktober. Glöm inte att hämta årets trailerdekal på Hamnkontoret.

Furholmen arbetshelg 4-5 maj

Den 5-6 maj kommer det att vara arbetshelg på Furholmen. Det innebär att alla besökare som kommer dit får räkna med att hjälpa till att arbeta på ön. Är ni intresserade av att hjälpa till? Anmäl intresse till . Eftersom klubben bjuder på någon form av förtäring måste vi veta hur många som kommer!

Debitering av avgifter för torrsättning och vinterplatser 2019/2020

Faktura för torrsättning och vinterplats kommer att skickas ut i maj, med förfallodag den sista maj.

Detta för att vi i god tid vill veta vilka som vill torrsätta hos oss i höst, vilket ger oss möjlighet att hinna erbjuda lediga platser till dem som står i vår kö för vinterplats. Betald vinterplats ska, enligt avtal, sägas upp innan den 1 augusti för att återbetalning ska ske.

Fel och brister

Hamnpersonalen behöver hjälp med upplysningar om eventuella fel och brister. Ta kontakt med oss på Hamnkontoret så försöker vi åtgärda så snart som möjligt. Vi uppskattar att få veta vad som måste fixas! Du kan även mejla till

Blästring av båtbotten

Om du är du intresserad av att blästra din båtbotten?  Maila till blastring@viggbyholmsbatklubb.se och berätta att du är intresserad så hjälper vi till att sätt ihop en blästringsgrupp inför höstens torrsättning.

Läs även mer här!

Hamnkommittén

Viggbyholmsbåtklubb

Märk pallning och täckning!

Märk din pallning och presenning med medlemsnummer, så att det är enkelt att få tag på dig om något händer med din båt.

Lås fast din stege!

För att göra det lite svårare för obehöriga att ta sig upp i våra båtar, är det viktigt att du låser fast din stege. Inte bara för din egen skull, utan också för att båtarna runt omkring ska slippa ovälkommet besök.

Hamnplanerna stängda för biltrafik

I början av november stängde vi hamnplanerna för biltrafik med hjälp av så kallade ”suggor”. Förhoppningsvis kommer dessa att hindra obehöriga att köra in med bilar och lasta in sådant som inte tillhör dem!

Elkablar

Många vill kunna ladda sina batterier någon gång under vintern. För att göra detta behövs ett el-tillstånd, som kan fås på Hamnkontoret.

OBS! att inga elektriska tillbehör, t ex fläktar, avfuktare, värmare eller dylikt får lämnas påkopplade utan uppsikt, dvs du måste vara i/vid båten när dessa används. 

Tänk på att inte låta sladden ligga kvar på marken när ni lämnar båten. Sladden måste samlas ihop och hängas upp under båten. Ska vi kunna köra snöslungan under säkra förhållanden är detta oerhört viktigt! 

Till vakterna

Med hänvisning till föregående text, så förstår ni att vi inte kommer att kunna snöröja så länge det ligger elkablar kvar på marken. Det kan bli en del pulsande i snön under vaktpasset, så rejäla vinterstövlar är ett bra tips till er som ska gå vakt.

Stölder i hamnen

Tyvärr är inte alla människor hederliga. För att undvika att drabbas av stölder är det viktigt att ni tar bort sådant som är stöldbegärligt från båten, t ex drev, utombordsmotorer och elektronik.  Vi ber våra nattvakter att vara extra observanta under vaktpasset, men det är bra om även medlemmar som pysslar med sina båtar nere i hamnen under dagtid håller ögonen öppna. Har ni blivit av med någonting, berätta det för oss på Hamnkontoret!

Mekaniker på besök i din båt?

Glöm inte att meddela Hamnkontoret om ni avtalar med båtmekaniker/företag att de ska utföra arbeten på båten. Det enklaste är att maila: . Detta är viktigt, så att vi kan hålla koll på att inga obehöriga rör sig på bryggor eller båtar.

Ladda batterierna?

När det är dags att underhållsladda båtens batterier måste ni hämta ett el-tillstånd på Hamnkontoret och det ska sedan fästas på sladden. Nattvakterna drar ur alla sladdar som saknar el-tillstånd.

Parkering

Tänk på att det är parkeringsförbud vid infarten till norra kajen och på Hamnplanen vid norra kajen. Varför? Jo, bilar som ska in och sjösätta vid kajen eller rampen måste ha fritt för att kunna göra detta på ett säkert sätt. Även hantering av master kräver sin plats.

Kör försiktigt högst 30 km/tim

Tyvärr är det många bilar som inte håller hastighetsbegränsningen på Hamnvägen, så tänk på att det är högst
30 km/tim som gäller. Kör försiktigt, både i och kring hamnen!

Viggbyholms Båtklubb

Hamnvägen 1, 183 75 Täby

 

Tel: 08-756 32 08