Toppmeny

Torrsättning i höst, bokning öppen 1 juli till 15 augusti

Från 1 juli till 15 augusti är bokningen på hemsidan öppen för bokning av torrsättningsdag. Gå till startsidan klicka på länkarna för bokningen och välj ett datum som passar dig. Detta gäller alla som har vinterplats hos oss i VBK.

OBS! Alla måste själva boka sitt torrsättningsdatum, annars utgår en avgift om 1.500 kr.

Medlemmarnas arbetspass

Arbetspasset kommer att förläggas i samband med torrsättningsdagen och pågår tills torrsättningen är avslutad för dagen. Som vanligt ansvarar ni själva för att ta fram ert pallningsmaterial och placera det på plats.

Mekaniker på besök i din båt?

Glöm inte att meddela Hamnkontoret om ni avtalar med båtmekaniker/företag att de ska utföra arbeten på båten. Det enklaste är att maila: . Detta är viktigt, så att vi kan hålla koll på att inga obehöriga rör sig på bryggor eller båtar.

Uppallning inför hösten

Ett informationsblad om regler för uppallning finns att hämta på Hamnkontoret eller på www.viggbyholmsbatklubb.se under HAMNEN/Vinterplats/Tips inför torrsättning. Passa på att köpa in eller modifiera ditt uppallningsmaterial i god tid innan torrsättningen. Smörj också upp ditt material och märk gärna med medlemsnummer.

Trailerbåtar

Enligt styrelsebeslut kan trailer utan båt, ställas upp på plats anvisad av Hamnkontoret efter det att ett giltigt avtal upprättats.

Avtalet i år kommer att gälla mellan 4/5 – 5/10 och en avgift ska betalas för uppställningsplatsen. Märkning av trailern är ett krav och märkningsmaterial hämtas på Hamnkontoret. Trailer utan avtal kommer att forslas bort från området mot en kostnad.

"Fel" båt?

Tyvärr händer det att det ligger ”fel” båt vid bryggplatserna. Platsen är endast till för den båt som står i avtalet. Om ni byter båt måste det anmälas till Hamnkontoret, så att nytt avtal kan skrivas. Att låna/hyra ut sin båtplats i andra hand, ger skäl för att säga upp avtalet och därmed blir man av med sin båtplats.

Förtöjning i hamnen

I Hamnordningen finns regler för hur båtarna ska vara förtöjda. Tänk också på att fendra av ordentligt, både för din egen och för dina båtgrannars skull.

Båtar upp till 5 meter skall ha minst 4 fendrar, båtar över 5 meter skall ha minst 6 fendrar. Är det någonting som känns oklart kring detta, kontakta Hamnkontoret så reder vi ut det!

Tvätta båten på spolplattan

I hamnen finns en fin spolplatta, vilket innebär att ni som har möjlighet att ta upp er båt på trailer kan passa på att spola av den några gånger under sommaren. Vattenslang och el finns vid spolplattan och din VBK-nyckel passar till bommarna. Inga som helst kemikalier, typ schampo och avfettning får användas vid tvätt av båt på spolplattan, utan bara vatten och borste. Självklart får man inte heller tvätta bilen på spolplattan!

Ladda batterierna?

När det är dags att underhållsladda båtens batterier måste ni hämta ett el-tillstånd på Hamnkontoret och det ska sedan fästas på sladden. Nattvakterna drar ur alla sladdar som saknar el-tillstånd.

Vattenslangarna på bryggorna

Kopplingarna till vattenslangarna på bryggorna är en specialvariant som inte passar hemma på trädgårdsslangen, så låt dem vara kvar nere i hamnen.

Vaggbacken

Vi eldar inte längre kvarlämnat material i vaggbacken. Därför får ni heller inte lämna kvar material där, utan alla medlemmar tar rätt på eget överblivet pallnings/täckningsmaterial och kör det till Hagbytippen eller annan återvinningsstation.

Parkering

Tänk på att det är parkeringsförbud vid infarten till norra kajen och på Hamnplanen vid norra kajen. Varför? Jo, bilar som ska in och sjösätta vid kajen eller rampen måste ha fritt för att kunna göra detta på ett säkert sätt. Även hantering av master kräver sin plats.

Kör försiktigt högst 30 km/tim

Tyvärr är det många bilar som inte håller hastighetsbegränsningen på Hamnvägen, så tänk på att det är högst
30 km/tim som gäller. Kör försiktigt, både i och kring hamnen!

Är du intresserad att blästra din båtbotten i höst?

Klubben har fått tillåtelse att blästra båtskrov för att ta bort giftig bottenfärg och ev rost från kölen på båten.

Vi har preliminärt bokat in ett blästringsföretag för att bästra max 12 båtar det återstår 3 plaster som inte är bokade. 

Anmäl intresse senast den 30.maj till Peter Lorenz på mailadress; så kan vi lämna ett bindande besked till Stockholms Blästring AB.

 

(Klubben har tyvärr erhållit ett negativt besked betr. LOVA bidrag. Dvs medlemmarna som anmält sig får ingen subvention för blästringskostnaden.)

Sommarplatser för trailer

För er som har sommaravtal på hamnplanen gäller följande datum: Platsen disponeras 4 maj-5 oktober. Glöm inte att hämta årets trailerdekal på Hamnkontoret.

Fel och brister

Hamnpersonalen behöver hjälp med upplysningar om eventuella fel och brister. Ta kontakt med oss på Hamnkontoret så försöker vi åtgärda så snart som möjligt. Vi uppskattar att få veta vad som måste fixas. Du kan även mejla till

Viggbyholms Båtklubb

Hamnvägen 1, 183 75 Täby

 

Tel: 08-756 32 08