Toppmeny

Hamnen

Viggbyholms båtklubbs hamnområde med 900 bryggplatser och 670 vinterupplagsplatser.

 

Vbk hamn roterad liten
Bild över hamnområdet

Hamnsektionen och hamnkaptenerna ansvarar under styrelsen för drift och underhåll av hamnområdet som innefattar bryggplatser, hamnplan, klubbhus, hamnkontor, masthus, garage och förråd, spolplatta och alla de maskiner klubben förfogar över.

Eftersom VBK är en båtklubb och inte en marina så utförs stora delar av underhållet av klubbens medlemmar under ledning av hamnsektionen och våra hamnkaptener. Medlemmarnas insatser benämns klubbarbete och innebär att varje medlem, som har bryggplats eller vinterplats på våran hamnplan, har skyldighet att ställa upp två dagar per år i samband med sjö och torrsättning. 

Samtliga platser är uthyrda och väntetiden på en plats ihamnen kan vara lång, från 0-7 år beroende på båtens storlek. För stora breda segelbåtar har vi förnärvanrande väntetider på upp till 7 år. För mindre båtar blir väntetiden kortare. Platserna fördelas i köordning. Klubben beklagar de långa väntetiderna och arbetar förnärvarande med kommunen för att öka antalet bryggplatser.

För att skapa god stämning, god ordning och hög säkerhet i våra hamnar finns en Hamnordning som alla medlemmar är skyldiga att hålla sig informerade om.

Hamnordningen och annan viktig information hittar du i menyn till vänster.

Viggbyholms Båtklubb

Hamnvägen 1, 183 57 Täby

 

Tel: 08-756 32 08