Toppmeny

Miljö

Viggbyholms båtklubb verkar för en hållbar miljö.

Property Management Companies Property Managers Guide Prevent Waste

Vår verksamheten skall bedrivas på sådant sätt att en minimal miljöpåverkan sker i vatten och på land. 
Våra medlemmar är därför skyldiga att känna till klubbens miljöregler. Alla båtägare skall även genomgå VBK´s Miljökurs där de informeras om klubbens miljöregler.

Inom vårt hamnområde finns både anläggningar och avfallshantering för att underlätta och minimera din miljöpåverkan.

VBK har följande miljöanläggningar:

  • 2 st Sugtömningsstationer för båttoaletter. Dessa finns på den norra och södra kajen.
  • Avtappningshoar för båttoaletter typ porta-potti.
  • Spolplatta med reningsanläggning avsedd för båtbottentvätt.
  • Spilloljetank
  • Miljömaja för kemikalier och farligt avfall.
  • Sopcontainrar
  • Glasåtervinning
  • Drevsäckar för uppsamling av glykol.

I menyn till vänster hittar du mer information om miljö.

  

 

Viggbyholms Båtklubb

Hamnvägen 1, 183 57 Täby

 

Tel: 08-756 32 08