Toppmeny

Krisplan för Viggbyholms Båtklubb

Rutin att följa vid personskada eller olycka.

 1. En eller två personer som tar hand om den skadade (välj de med mest vårdkunskap)
 2. Lämna inte den skadade ensam!
 3. En person larmar 112 och möter även uttryckningen. Följande uppgifter ska lämnas när du larmar:

  Vem är du som ringer och vilket telefonnummer ringer du från?
  Viggbyholms båtklubb, Hamnvägen 1, 183 57 Täby

  Vad har hänt?

  Var har det hänt, d.v.s. vart ska räddningspersonalen bege sig?
  Om platsen är svår att hitta för räddningspersonalen: var kan du möta dem och
  visa vägen? Var möts ni om det är terräng utan bilväg? Tänk på att helikopter och båtar kräver särskilda landningsplatser. Lämna deltagarförteckningen till räddningspersonalen. Hur många är skadade och hur allvarliga är skadorna?

  När hände det?
 4. Vid personskada–Ring om möjligt anhöriga.
 5. Skadad person får inte åka iväg ensam. Familjemedlem eller stödperson (personal, ledare, annan medlem) bör följa med i ambulansen/bilen. Skriv upp den medföljandes mobilnummer.
 6. Samla alla som har varit med om händelsen i klubbhuset och kontakta snarast
  VBK ́s krisgrupp genom att skicka ett SMS till 070 903 294 945.
  VIKTIGT! Ange alltid ditt mobiltelefonnummer och en kort information om händelsen.
 7. Skriv ned en redogörelse och skicka den till och beskriv kortfattat vad som har hänt
 8. Alla frågor från utomstående (press, andra medlemmar etc) hänvisas direkt till ordförande eller styrelsemedlem. Ordförande har sedan ansvaret att utse en informationsansvarig.

  Ovanstående rutin ska följas av ALLA oavsett tid på dygnet.

 Rutin/Krisplan vid utsläpp av olja.

 1. Begränsa spridning på mark genom invallning och uppsugning av ämnet med hjälp av Absol/trasor mm och omhänderta detta. Samla upp materialet i ett kärl, märkt med vad det är för avfall och placera det i miljöstationen. Absol finns tillgängligt vid miljöstationen.
 2. Begränsa spridning i vatten, fånga in utsläppet med läns. Oljeläns finns tillgängligt i saneringsbox vid hamnkontoret.
 3. Bedöm typen av de läckande kemikaliernas typ, mängd och riskklass
 4. Larma räddningstjänst vid omfattande utsläpp.
 5. Kontakta hamnkontor / VBK ́s krisgrupp genom att skicka SMS till:
  Mobilnummer 070 903 294 945
 6. Hamnkontoret / styrelsen följer upp händelsen och informerar Södra Roslagens Miljö och hälsoskyddskontor.
 
 
Ovanstånde text finns även att ladda ned i.pdf format:  Krisplan

Viggbyholms Båtklubb

Hamnvägen 1, 183 57 Täby

 

Tel: 08-756 32 08

Vi använder Cookies
Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa av dem är väsentliga för webbplatsens funktion, medan andra hjälper oss att förbättra denna webbplats och användarupplevelsen (spårningscookies). Du kan själv bestämma om du vill tillåta cookies eller inte. Observera att om du avvisar dem kanske du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen.