Toppmeny

Vinterplats

VBK disponerar de stora grusplanerna för uppläggning av båtar på vintern. Det finns plats för cirka 670 båtar. De flesta av båtarna som ligger på hamnplanerna under vintern torrsätts med hjälp av VBK:s subliftar. Ca 120 båtar tas upp av ägarna själva och de förvaras på trailer under vintern.

Alla som torrsätter båtar måste spola av båtbotten på spolplattan. Det är inte tillåtet att renspola båtbottnar på planen. Det är heller inte tillåtet att använda kemikalier eller tvättmedel på spolplattan. Anledningen till att båtbottnar inte får renspolas på hamnplanen är att det förorenar hamnplanen. På spolplattan tas föroreningarna om hand genom att vattnet renas i särskillda filter. Dock klarar inte reningsanläggningen sitt jobb om kemikalier eller tvättmedel används.

På spolplattan får bra vatten användas!

Båtarna ställs upp i rader och varje rad delas in i kvarter. Mellan raderna och kvarteren är det brandgator som ska förhindra spridning av brand om en sådan skulle uppstå. I de olika raderna står båtar i ungefärlig samma längd. Detta för att raderna och brandgatorna skall bli så jämna som möjligt. Elstolparna på planen hindrar oss från att ändra om raderna.

Vinterplatser tilldelas de båtar som bäst matchar den lediga platsen. Detta leder till att det är lång kötid för vissa båtlängder där omsättningen är låg. Vinterplatserna är inte automatiskt kopplad till bryggplatserna utan du får ansöka separat för vinterplats och sommarplats.

Avtalen för vinterplats sträcker sig från 15 september till 31 maj. Under övriga tider är det speciella avtal som måste tecknas och då gäller speciella avgifter.  

Hamnplanen används som parkering under sommaren, så möjligheten att stå kvar på land under sommaren är begränsad. Under speciella förhållanden kan du teckna avtal om sommarplats på land men då måste det planeras i god tid och det är hamnkapten som beslutar i dessa fall.

VBK sjösätter båtar i den ordning de står uppställda och börjar med de som torrsattes sist. VBK vill inte hoppa över några båtar när de då skapar ett säkerhetsproblem och förhindrar att planen används för parkering. Om en båt inte kan sjösättas enligt plan kan den komma att flyttas och ställas upp på en plats där den står mindre i vägen. Vid sådan flytt debiteras extra avgifter och flytten sker på båtägarens eget ansvar.

VBK hanterar inte båtar bredare än 3,9 meter, längre än 14 meter eller djupgående överstigande 2,2 meter. Vidare får båtarna ha en maximal konstruktionsvikt av 7 ton.

Segelbåtar kan torrsättas med masten på.

Hamnen är bevakad och du som medlem med båt i hamnen förväntas gå ett vaktpass per år.

Det finns möjlighet att bygga ”båthus” för att underlätta vinterarbete med båten. Detta måste meddelas hamnkapten innan båten torrsätts så att det kan planeras in. Huset kan inte vara hur så stort som helst, så prata med hamnkontoret för att klargöra förutsättningarna. Särskild avgift tas ut baserat på båthusets mått.

Är du intresserad av båtplats är du välkommen att bli medlem och ställa dig i kö.

Kom in på hamnkontoret och ansök om medlemskap och ställa dig i kön. 

Viggbyholms Båtklubb

Hamnvägen 1, 183 57 Täby

 

Tel: 08-756 32 08

Vi använder Cookies
Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa av dem är väsentliga för webbplatsens funktion, medan andra hjälper oss att förbättra denna webbplats och användarupplevelsen (spårningscookies). Du kan själv bestämma om du vill tillåta cookies eller inte. Observera att om du avvisar dem kanske du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen.