Toppmeny

Miljöregler

 

 

Miljöregler för Viggbyholmsbåtklubb

  • Sopor skall omhändertas och placeras på avsedd plats.
  • Miljöfarligt avfall skall samlas upp och deponeras på avsedd plats i avsett kärl.
  • Skulle miljöfarligt avfall spillas ut på mark/ i vatten, ska åtgärder vidtas för att ta hand/samla upp utsläppet och Hamnkontoret/relevanta myndigheter meddelas.
  • Om ett utsläpp sker inom VBK´s disponerade område skall hamnkontoret meddelas. Sker det utanför kontorets öppettider så skall meddelande sändas enligt klubbens krisplan.
  • Många produkter marknadsförs som miljövänliga men det kan ändå finnas restriktioner som påvisar att de skall hanteras som miljöfarligt avfall och inte släppas ut på marken eller i sjön.
  • Glykol och andra sorters konserveringsvätskor ska samlas upp och lämnas i avsedda kärl i Miljömajan.

 

 

 

 

Miljö2 

Viggbyholms Båtklubb

Hamnvägen 1, 183 57 Täby

 

Tel: 08-756 32 08