Toppmeny

Blästring

 

Blästring anpassad storlek

Inom klubbens område är det inte tillåtet att blästra om inte ett uttryckligt tillstånd har lämnats av hamnkontoret. Detta är för att blästring inte skall störa andra eller annan verksamhet.

Klubben ställer sig positiv till att medlemmar går ihop och blästrar sina båtbottnar för att på så sätt sanera sina båtar. Under ett par år har några medlemmar gått samman och ordnat med blästring. Detta är något som drivs av medlemmarna som ett eget projekt men med hjälp från styrelsen och hamnkontoret.

Ett absolut krav för att få blästra är att avfallet tas om hand och inte släpps ut i miljön. Avfallet skall omhändertas som farligt avfall.

Om du är du intresserad av att blästra din båtbotten?  Maila till blastring@viggbyholmsbatklubb.se och berätta att du är intresserad så hjälper vi till att sätt ihop en blästringsgrupp inför höstens torrsättning.

Hamnkommittén  

Viggbyholmsbåtklubb

 

Viggbyholms Båtklubb

Hamnvägen 1, 183 57 Täby

 

Tel: 08-756 32 08