Toppmeny

Avfallshantering

VBK tar emot det avfall som normalt uppkommer i båtlivet. Omfattande eller udda avfall får medlemmen själv ombesörja att det omhändertas. Öppetider till kommunens avfallsanläggning Hagby ÅVC hittar du här.

Omhändertagandet av avfallet är dimensionerat för båtlivet och utgör en kostnad för VBK. Det är därför inte tillåtet att kasta hushållssopor eller byggavfall hemifrån i klubbens containers eller VBK´s övriga miljöanläggningar.

Sopcontainer och containrar för glasåtervinning

 • Sopcontainern är avsedd för sopor från båtlivet, inte sopor hemifrån.
 • Vänligen lägg inte sopor hemifrån i containern. Den fylls då snabbt
  upp med resultat att hamnområdet överfylls med sopor och drar till
  sig fåglar och skadedjur.
 •  Tomma färgburkar och penslar kastas i containern.
 • Presenningar viks ihop så att de tar så liten plats som möjligt och kastas i containern.

 • Miljöfarligt avfall såsom elektroniksopor kastas i Miljömajan.
 • Sopcontainer och containrar för glasåtervinning finns uppställda
  tillsammans med Miljömajan på p-platsen norr om hamnkontoret.
 • Om containern är full, ta med soporna hem. Glas och förpacknings-
  material kan då lämnas i containrar uppställda vid ICA Stop.Sopcontainrar

Toa-tömning

 1. Det finns två Sugtömningsstationer i hamnen.
 2. De är uppställda på den norra kajen och den södra kajen.
 3. Instruktion för tömning av septitanken:

1. Stick ned sugmunstycket i däcksförskruvningen på båten.

2. Håll in den gröna knappen tills pumpen startar. Pumpen stängs av automatiskt efter 5 min.

3. När tanken är tömd, sug upp lite sjövatten för att tvätta ur slangen och häng tillbaka slangen på pumpen.

 • Det är viktigt med bra ventilation i septitanken. Om ventilationen är igensatt eller underdimensionerad så kommer pumpen inte kunna suga ur avfallet och en säkerhetsfunktion stänger av pumpen.
 • Det är viktigt att det blir tät mellan sugmunstycket och däcksanslutningen annars kan pumpen suga tjuvluft och säkerhetsfunktionen stänger av pumpen.
 • Tvångskör inte pumpen genom att hålla inne startknappen, den överhettas då och går sönder.

 

Toa-tömning Porta Potti

 • Tömning av kassett görs i "tankrummet" där latrintömningsutrustning finns. Tankrummet ligger på gaveln bakom garaget och dören är märkt med en tömnings-skylt.
 • Det är inte tillåtet att tömma kassetten på andra ställen i hamnen.

Sugtömningsstation

 

Miljömajan - glykol, färg och övrigt miljöfarligt avfall

 • Om du provstartar motorn på land, se då till att samla upp den glykol
  som kommer ut efter höstens konservering.
 • Drevsäck för uppsamling av glykol finns att låna och ligger i den lilla utbyggnaden till vänster om ingången till Klubbhuset. Din VBK-nyckel passar till hänglåset på skåpet.
 • Vill du inte använda glykolen kommande höst, ska den förpassas till Miljömajan och hällas i kärl märkt "glykol".
 • Tomma dunkar lägger du i sopcontainern.
 • I Miljömajan lägger du miljöfarligt avfall såsom färg, elektronik etc på avseddplats .
 • Blybatterier skall inte ställas i Miljömajan, utan i den grå lådan till höger om Miljömajan.
 • Miljömajan står uppstäld tillsammans med containrarna på p-platsen norr om hamnkontoret. 

Miljömaja

Spillolja, oljefilter och bränslefilter

 • När du bytt olja i motorn skall spilloljan hällas i tanken märkt "spillolja"
  i Spilloljeboden.
 • Olja från oljefiltret häller du också i spilloljetanken.
 • Oljefilter och bränslefilter kastar du på avsedd tunna
  i Spilloljeboden. Övrigt skräp som papper, dunkar etc i sopcontainern.
 • Kvarvarande bränsle i bränslefiltret kastas i samma tunna som bränslefilter och oljefilter.
 • Spilloljeboden ligger i den västra delen av Mastskjulet och du öppnar

dörren till Spilloljeboden med din VBK-nyckel.

Miljö spilloleboden roterad medium upplösning

 

Viggbyholms Båtklubb

Hamnvägen 1, 183 57 Täby

 

Tel: 08-756 32 08

Vi använder Cookies
Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa av dem är väsentliga för webbplatsens funktion, medan andra hjälper oss att förbättra denna webbplats och användarupplevelsen (spårningscookies). Du kan själv bestämma om du vill tillåta cookies eller inte. Observera att om du avvisar dem kanske du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen.