Toppmeny

Spolplattan

Spolplattan skonar miljön

Kommunens Miljö och hälsokontor förbjudit all spolning av båtbottnar på hamnplanen, detta måste göras på spolplattan. Anledningen till förbudet är att spolvattnet innehåller gifter som inte skall spridas i miljön.

VBK och Täby kommun byggde spolplattan 2011 och sedan dess är det förbjudet att spola båtbottnen på hamnplanen. Till spolplattan finns en reningsanläggning där spolvattnet behandlas och renas.

Anläggningen klarar att göra spolvattnet renare men vi fortsätter med anpassningen och intrimningen av anläggningen.

Enbart vatten - inga kemikalier eller rengöringsmedel

Reningsanläggningen är känslig och kemikalier kan förstöra hela processen. Därför är det inte tillåtet att använda några kemikalier eller rengöringsmedel på spolplattan. Det är heller inte tillåtet att konservera motorer eller tömma kölsvinet där.

Det enda som får komma ut på spolplattan är vattnet som du tvättar med.

VBK tar prover av det renade vattnet och redovisar resultatet till kommunens Miljökontor. VBK´s mål är att resultaten skall visa att vi når de riktvärden som Hav och Vattenmyndigheten ställt upp.

Det är ditt ansvar att verka för en hållbar miljö

Miljön är viktig för oss alla och det innebär att detta arbete är viktigt. Vi som båtägare kan påverka hur vår verksamhet belastar miljön. 

Bland annat kan vi tänka på vad det är vi stryker på våra båtbottnar och ställa oss frågan om det är nödvändigt eller om det finns alternativ.

När båten torrsätts körs den upp på spolplattan. Där finns det en högtrycksanläggning som medlemmarna får använda för att spola av sin båtbotten. Vid tvättningen får man vara effektiv och jobba snabbt. Man kan inte förvänta sig att man klarar att spola bort snäckor utan det är beväxningen som man kan få bort. Snäckor får skrapas bort när man kommer upp på planen.

Högtryckstvättarna finns att tillgå när klubben tar upp båtar med sublift.

Vattenutkast och el finns att tillgå för de som tar upp i egen regi. Även för de som tar upp i egen regi så gäller det att enbart vatten får komma ut på spolplattan.

Viggbyholms Båtklubb

Hamnvägen 1, 183 57 Täby

 

Tel: 08-756 32 08

Vi använder Cookies
Vi använder cookies på vår webbplats. Vissa av dem är väsentliga för webbplatsens funktion, medan andra hjälper oss att förbättra denna webbplats och användarupplevelsen (spårningscookies). Du kan själv bestämma om du vill tillåta cookies eller inte. Observera att om du avvisar dem kanske du inte kan använda alla funktioner på webbplatsen.